Πώς να γυρίσετε το φύλλο στη λέξη Οριζόντια - βήμα προς βήμα οδηγίες


Από προεπιλογή, κατά τη δημιουργία ενός νέου εγγράφου στο πρόγραμμα Word Sheet βρίσκεται κάθετα (προσανατολισμός βιβλίου). Το πραξικόπημα του φύλλου στην οριζόντια (τοπίο) προβολή είναι συχνά απαραίτητη όταν θέλετε να δημιουργήσετε μια παρουσίαση ή όταν εργάζεστε με μεγάλα τραπέζια, όταν όλες οι στήλες δεν τοποθετούνται στο πλάτος της σελίδας.

Από προεπιλογή, κατά τη δημιουργία ενός νέου εγγράφου στο πρόγραμμα Word Sheet βρίσκεται κάθετα (προσανατολισμός βιβλίου). Το πραξικόπημα του φύλλου στην οριζόντια (τοπίο) προβολή είναι συχνά απαραίτητη όταν θέλετε να δημιουργήσετε μια παρουσίαση ή όταν εργάζεστε με μεγάλα τραπέζια, όταν όλες οι στήλες δεν τοποθετούνται στο πλάτος της σελίδας.

Σε αυτό το άρθρο θα μάθετε πώς να μετατρέψετε το φύλλο οριζόντια στη λέξη (προσανατολισμός τοπίου).

Λίστα αναστολής στο Word 2003

Αλλαγή του προσανατολισμού όλων των σελίδων του εγγράφου

Για να μετατρέψετε όλες τις σελίδες στο Word 2003, πρέπει να κάνετε τα εξής.

 1. Πατήστε το κουμπί "Αρχείο" στην επάνω αριστερή γωνία και μεταβείτε σε "Ρυθμίσεις σελίδων".
 2. Στο παράθυρο που ανοίγει στην πρώτη καρτέλα, βρείτε τη ρύθμιση "Προσανατολισμού".
 3. Επιλέξτε την επιθυμητή προβολή της σελίδας - βιβλίο ή τοπίο και κάντε κλικ στο OK.

Αλλαγή του προσανατολισμού πολλών σελίδων του εγγράφου

Για να το Word 2003 οριζόντια μόνο μερικές σελίδες του εγγράφου κάνει τα εξής.

 1. Επιλέξτε κείμενο στις απαιτούμενες σελίδες.
 2. Πατήστε το κουμπί "Αρχείο" στο επάνω αριστερό μέρος και μεταβείτε στο μενού "Ρυθμίσεις σελίδας".
 3. Καθορίστε τον επιθυμητό προσανατολισμό σελίδας και στο κάτω κλικ στο κουμπί "Σημείωση στο επιλεγμένο κείμενο". Κάντε κλικ στο OK.

Έτσι, ο προσανατολισμός θα αλλάξει στο οριζόντιο (τοπίο) μόνο σε αυτές τις σελίδες που επισημάνθηκαν.

Γυρίστε το φύλλο στο Word 2007, 2010, 2013, 2016

Αλλάξτε τον προσανατολισμό όλων των σελίδων στο έγγραφο Word 2007, Word 2010

Για να αλλάξετε τον προσανατολισμό με ένα βιβλίο στο τοπίο σε όλες τις σελίδες του εγγράφου, κάντε τα εξής.

 1. Κάντε κλικ στην καρτέλα "Σελίδα σήμανσης" (στο Word 2016, αυτό το μενού είναι στην καρτέλα "Διάταξη") στην κορυφή του εγγράφου.
 2. Στην κατηγορία "Παράμετροι σελίδων" κάντε κλικ στο κουμπί "Προσανατολισμός".
 3. Για να γυρίσετε όλες τις σελίδες οριζόντια επιλέγουν "ορόσημο".

Μετά την επιλογή ενός οριζόντιου προσανατολισμού (τοπίου), όλες οι σελίδες εγγράφων θα αλλάξουν τον προσανατολισμό τους. Πώς να γυρίσετε μόνο μερικές σελίδες, διαβάστε παρακάτω.

Αλλάξτε τον προσανατολισμό ορισμένων σελίδων στο έγγραφο Word 2007, 2010, 2013, 2016

Για να αναστρέψετε μόνο μία ή περισσότερες σελίδες στο έγγραφο, κάντε τα εξής.

 1. Βάλτε το δρομέα στην αρχή του πρώτου συμβόλου στη σελίδα που θέλετε να αναστρέψετε.
 2. Κάντε κλικ στην καρτέλα "Σελίδα σελίδας" (στο Word 2016, αυτό το μενού είναι στην καρτέλα "Διάταξη") στο κατακόρυφο μενού στην κορυφή του εγγράφου.
 3. Για να αναστρέψετε μόνο μία σελίδα, πρέπει να δημιουργήσετε διαλείμματα στο έγγραφο. Κάντε κλικ στο "Raznits" και επιλέξτε την "επόμενη σελίδα".
 4. Κάντε κλικ σε αυτό το έγγραφο στο μενού "Page Markup" και επιλέξτε "Προσανατολισμός" - "Ορόσημο".

Αφού εκτελέσετε αυτές τις ενέργειες, όλες οι σελίδες εμφανίζονται με αυτό που έχετε εγκαταστήσει το κενό.

Προκειμένου οι ανεστραμμένες μόνο αυτής της σελίδας, να τοποθετήσετε τον κέρσορα στο τέλος της τελευταίας σελίδας σύμβολο και να κάνετε ένα άλλο κενό, όπως έχει ήδη αποδειχθεί παραπάνω.

Τώρα, μπορείτε να επιστρέψετε τον προσανατολισμό όλων των επόμενων σελίδων. Για να το κάνετε αυτό, ρυθμίστε τον κέρσορα στην αρχή της επόμενης σελίδας και επιλέξτε το "Page Markup" - "Προσανατολισμός" - "Βιβλίο".

Έτσι, επιτύχαμε ότι μόνο μία σελίδα στο έγγραφο έχει έναν προσανατολισμό τοπίου και το υπόλοιπο βιβλίο.

Εισαγωγή

Η στροφή του φύλλου λέξεων είναι μια φαύλη εμφάνιση από μια απλή ερώτηση, αλλά κάθε χρήστης μπορεί να πάει στο στραβό που πρέπει να κάνει αυτή τη δράση, εκτός εάν είναι άπειρος.

Στον επεξεργαστή κειμένου λέξεων, η λειτουργία προσανατολισμού του τυπωμένου φύλλου είναι διαθέσιμη. Αυτή η εργασία συμβαίνει πολύ συχνά κατά την πληκτρολόγηση. Για παράδειγμα, πρέπει να εφαρμοστεί κατά τη διάρκεια της εργασίας με πίνακες ή κατά τη διαμόρφωση διαφόρων φυλλαδίων πληροφοριών.

Στην τυπική έκδοση του φύλλου στο προγραμματικό τοπικά κατακόρυφα. Για να αλλάξετε τη θέση στην οριζόντια προβολή, θα πρέπει να εκτελέσετε απλούς χειρισμούς. Σε διαφορετικές εκδόσεις του προγράμματος, ο WordalGorithM είναι ελαφρώς διαφορετικός, οπότε το είδος θα εξεταστεί παρακάτω.

Πώς να γυρίσετε το φύλλο οριζόντια στο Word 2003

Οι παλαιότερες εκδόσεις ενός επεξεργαστή κειμένου χρησιμοποιούνται μέχρι σήμερα όχι πολύ συχνά. Ωστόσο, μπορείτε να βρείτε το πρόγραμμα Microsoft Word 2003 στους εργαζόμενους στατικούς υπολογιστές. Εάν ο χρήστης έχει την ανάγκη να αλλάξει τον προσανατολισμό της οριζόντιας σελίδας, πρέπει να εξοικειωθείτε με τους αλγόριθμους δράσης που θα παρουσιαστούν παρακάτω.

Γυρίζουμε όλα τα φύλλα ενός ενιαίου εγγράφου σε οριζόντια εισαγωγή:

 • Στην κορυφή του παραθύρου εργασίας βρίσκουμε την ενότητα "Αρχείο". Αφού κάνετε κλικ σε αυτό στο ανοιχτό μενού περιβάλλοντος, επιλέγει το στοιχείο "Παράμετροι".
 • Μετά το άνοιγμα αυτής της ενότητας, μπροστά από το παράθυρο με τις ρυθμίσεις του φύλλου εργασίας, θα πρέπει να επιλεγεί η παράμετρος "Προσανατολισμού" και κάντε κλικ στην επιλογή "Άλμπουμ". Για να αλλάξετε τις αλλαγές για ολόκληρο το έγγραφο, δεν είναι σημαντικό να μην ξεχάσετε να κάνετε κλικ στο κουμπί "OK".

Σπουδαίος! Παρόμοιες ενέργειες για τη μορφοποίηση ενός εγγράφου μπορούν να γίνουν στη λειτουργία Markup. Για αυτό, είναι απαραίτητο να κάνετε κλικ στον κενό χώρο δίπλα σε μία από τις γραμμές για να ανοίξετε τις ίδιες παραμέτρους που είπαμε παραπάνω.

Πώς να γυρίσετε ξεχωριστά τμήματα του κειμένου

Εάν η εργασία είναι ενώπιον του χρήστη, η εργασία δεν είναι να αναβοσβήνει το σύνολο, αλλά μόνο το μέρος του, τότε είναι σημαντικό να ασχοληθείτε εκ των προτέρων για το μορφοποίηση του μορφοποίησης. Συγκεκριμένα, είναι απαραίτητο να γίνει διάκριση του τμήματος που πρέπει να αλλάξει, μόνο μετά από αυτό προχωράμε στην επιλογή των κατάλληλων παραμέτρων:

 • Στο πλαίσιο αναζητούν το στοιχείο μενού "Προσανατολισμός" και επιλέξτε την ενότητα "Landsome".
 • Στο κάτω μέρος του πλαισίου διαλόγου, το οποίο αποκαλύφθηκε νωρίτερα, είναι απαραίτητο να πατήσετε το κουμπί "Εφαρμογή", επιλέγοντας την υποκατηγορία "στο επιλεγμένο μέσο".
 • Μετά την ολοκλήρωση όλων των χειρισμών, μην ξεχνάτε το αποτέλεσμα πιέζοντας το κουμπί "OK".

Αλλαγή προσανατολισμού φύλλων στο Word 2007, 2010, 2013 και 2016

Πριν μάθουμε να μελετήσετε τις σχετικές οδηγίες, είναι απαραίτητο να προσδιορίσετε ακριβώς πώς να αλλάξετε τον προσανατολισμό των φύλλων - είτε θα είναι όλες οι σελίδες του εγγράφου ή μόνο ένα. Με βάση την απάντηση, πρέπει να ακολουθήσετε έναν από τον αλγόριθμο παρακάτω.

Σπουδαίος! Ο διαδικτυακός χρήστης PC αντιμετωπίζει την αλλαγή στις παραμέτρους της σελίδας, αυτές οι μίσχοι θα χρειαστεί να κυριαρχήσουν μία φορά, αλλά στην αρχή δεν είναι απαραίτητο να αποφασίσουμε να ρωτήσετε.

Στροφή όλων των σελίδων του εγγράφου

Οι νεότερες εκδόσεις του Microsoft Word Editor απαιτούν μόνο ένα ζευγάρι απλών χειρισμών για την επίτευξη του επιθυμητού αποτελέσματος:

 • Το ανοδικό τμήμα του χρήστη της σελίδας πρέπει να βρει την καρτέλα "Σημείωση". Το υποτμήμα είναι κρυμμένο όλες τις δυνατότητες του προγράμματος που σχετίζονται με την προσομοίωση της εμφάνισης του φύλλου εργασίας, συμπεριλαμβανομένου του προσανατολισμού του.
 • Η τοποθεσία της σελίδας εργασίας στον επεξεργαστή κειμένου είναι το υπεύθυνο κουμπί "Προσανατολισμού". Για να αλλάξετε την καθορισμένη παράμετρο, αρκεί να κάνετε κλικ σε αυτήν την τοιχοποιία, το στοιχείο μενού εκκίνησης θα εμφανιστεί στο παράθυρο.
 • Natu Όλα, τώρα όλα τα φύλλα του εγγράφου μετατρέπονται σε οριζόντια.

Ισπανία βλέπουμε ότι το ίδιο το σχέδιο είναι πολύ απλό. Ακόμα και ο νεοφερμένος θα είναι εύκολα με αυτό εάν θα ακολουθήσουν οι οδηγίες.

Πώς στη λέξη να μετατρέψει μια σελίδα χωρίς να αλλάξει το έγγραφο ως σύνολο;

Εάν μιλάμε για τη μαζική στροφή όλων των σελίδων και υπάρχει μια εκτίμηση για να αλλάξετε τον προσανατολισμό μόνο ενός από αυτά, τότε συζητείται ο αλγόριθμος δράσεων. Εξετάστε το παρακάτω.

Αρχικά, ενεργοποιήστε τον προγραμματισμό των κρυφών χαρακτήρων:

 • Στον "Κύριο" χρήστη πρέπει να βρει ένα κουμπί, ένα σύμβολο στο οποίο μπορεί να υπενθυμίσει στο γράμμα "P" να αντανακλάται κάθετα.
 • Αφού κάνετε κλικ σε αυτό, θα εμφανιστούν πολλοί νέοι χαρακτήρες πριν το έγγραφο εγγραφής του χρήστη. Ειδικότερα, θα υπάρξουν προβλήματα με τα σημεία, τη μορφοποίηση των παραγράφων, τη ρήξη των σελίδων και άλλων τύπων χειρισμών.
 • Μην ανησυχείτε μπροστά από το χρόνο, επειδή αυτοί οι χαρακτήρες είναι κρυμμένοι και όταν η εκτύπωση δεν εμφανίζεται με την επιλογή.

Στη συνέχεια, πρέπει να πάτε στις ευθυγραμμίσεις ενός ή ενός άλλου τμήματος. Ο αλγόριθμος δράσης εδώ είναι ο ακόλουθος:

 • Για ένα φύλλο, το οποίο είναι απαραίτητο να είναι απαραίτητο, είναι απαραίτητο να εισαχθεί ένα διάλειμμα στην αρχή και το τέλος.
 • Ο δρομέας του ποντικιού μεταφέρεται στο τελευταίο αυτοκόλλητο, το οποίο πηγαίνει πριν χρειαστεί.
 • Μετά το άνοιγμα της καρτέλας "Παρακολουθήστε", αναζητούμε το κουμπί "Raznits". Αφού κάνετε κλικ σε αυτό, πρέπει να επιλέξετε την επιλογή "Επόμενη σελίδα".
 • Μετά την ολοκλήρωση όλων των χειρισμών της ρήξης, πριν από τη σελίδα που χρειαζόμασταν με επιτυχία εγκατασταθεί.

Παρόμοιες ενέργειες πρέπει να επιτευχθούν από τα φύλλα που χρειάζεστε. Ως αποτέλεσμα, θα έχουμε ένα φύλλο, πριν από την έναρξη και το όριο των οποίων υπάρχουν κενά. Θα υπενθυμίσουμε, όλοι θα πρέπει να είναι δύο. Αξίζει να γυρίσετε το φύλλο για το οποίο θέλουμε να αλλάξουμε τον προσανατολισμό και στη συνέχεια να περάσουμε πραγματικά τον συνηθισμένο αλγόριθμο που δίνει έξω για μαζική στροφή της πλέξης. Μιλάμε για τη μετάβαση στο μενού "Σελίδα σήμανσης", επιλέγοντας το κουμπί "Προσανατολισμού" και ρυθμίστε τον κέρσορα στην έκδοση του τοπίου.

Αναφορά! Εάν περάσατε όλες τις προαναφερθείσες ενέργειες, το Astra εξακολουθεί να παρέμεινε στην αρχική θέση, κοιτάξτε ξανά, πόσο σωστά γίνεται η τοποθέτηση του διαχωρισμού του τμήματος.

Χρήσιμες συμβουλές για την εργασία στο Microsoft Word

Το Microsoft Word είναι ένα δημοφιλές πρόγραμμα μορφοποίησης κειμένου παγκοσμίως. Η υπηρεσία δεν άξιζε τον τίτλο του πιο βολικού συντάκτη εγγράφων. Πολλοί χρήστες που συνεργάζονται με το πρόγραμμα για πολλά χρόνια πιθανότατα δεν υποπτεύονται ότι η παρουσία κρυφών λειτουργιών, η χρήση του οποίου σίγουρα θα απλοποιήσει την καθημερινή μορφοποίηση του κειμένου.

Έτσι, ας αναλύσουμε τις χρήσιμες επιλογές λέξεων, για το οποίο πολλοί, ειδικά νεοφερμένοι, μην μαντέψουν. Εμφανίζονται από τα καυτά κλειδιά.

Χρησιμότητα:

 • Για να επισημάνετε τους ανοιχτούς αντιπροσώπους εγγράφων, ταυτόχρονα πατήστε "Ctrl" και "A".
 • Επιλέγοντας μια ξεχωριστή πρόταση για το πλήκτρο "CTRL", μετά το οποίο είναι απαραίτητο να κάνετε κλικ σε οποιαδήποτε από τις λέξεις που έχει υποστεί λέξη.
 • Μια παράγραφος στο κείμενο ξεχωρίζει από το μεσαίο κλειδί του ποντικιού με το αριστερό πλήκτρο του ποντικιού κατά τη διάρκεια οποιασδήποτε από τις λέξεις του απαιτούμενου πίνακα.
 • Σε διάφορα μέρη του εγγράφου, μπορείτε να ρυθμίσετε τα θραύσματα κειμένου. Για να το κάνετε αυτό, είναι απαραίτητο να επισημάνετε το πρώτο από αυτά σε οποιοδήποτε βολικό όπλο, τότε αξίζει να κάνετε κλικ στο "Ctrl". Κρατώντας το αντίστοιχο κουμπί, διαθέστε όλα τα υπόλοιπα θραύσματα.
 • Μπορείτε να επισημάνετε και να μεγάλα μεγέθη του κειμένου. Για αυτό, ο δρομέας του ποντικιού τοποθετείται στην αρχή του επιθυμητού μέρους του κειμένου και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στο κουμπί "Shift" και κάντε κλικ στο άκρο του θραύσματος που έχει κατανεμηθεί.
 • Αλλαγή μητρώου. Αυτή η επιλογή είναι να πάτε αν ο χρήστης σημείωσε τυχαία το συνηθισμένο κείμενο με κεφαλαία γράμματα. Για να διορθώσετε την κατάσταση, πρέπει να επισημάνετε τη συστοιχία και ταυτόχρονα πατήστε "Shift" + F3 ".
 • Το κείμενο μπορεί να μεταφερθεί στο εσωτερικό του εγγράφου ταυτότητας, αυτό δεν είναι απαραίτητο να χρησιμοποιήσετε μια αντιγραφή-πάστα. Επιλέξτε το επιθυμητό κομμάτι σε επαφή "F2", μετά από αυτό βάζουμε τον κέρσορα στο σωστό μέρος και το αποτέλεσμα είναι "enter".
 • Εισαγάγετε ημερομηνίες σε μορφή DD.MM.GG. Κάντε κλικ στις παρακάτω θέσεις: Shift + Alt + D. Για το έγγραφο εμφανίζεται ο χρόνος, χρησιμοποιείται ο συνδυασμός Shift + Alt + T.
 • Εάν δεν σας αρέσει να περιμένετε μέχρι να προχωρήσει ο δρομέας προς τα εμπρός σε ένα γράμμα, μπορείτε να προσπαθήσετε να πατήσετε το κουμπί Ctrl μαζί με το βέλος.
 • Υδατογραφήματα στο έγγραφο. Για την εισαγωγή τους, πρέπει να μεταβείτε στην υποκατηγορία "σχεδιασμού" και να επιλέξετε το στοιχείο "υποστρώματος". Το προεπιλεγμένο πρόγραμμα περιέχει 4 επιλογές για το πρότυπο, ο χρήστης έχει τη δυνατότητα να δημιουργήσει τη δική σας εάν το βασικό για κάποιο λόγο δεν είναι σε θέση;
 • Την εξήγηση των μεταφορών. Για να μεταφέρετε αυτόματα αυτόματα, αρκεί να ανοίξετε το μενού "Page", να μεταβείτε στην υποκατηγορία "Κίνηση κίνησης", τοποθετήστε ένα τσιμπούρι στο τμήμα ανταποκρίσεως.
 • Μια ποικιλία κουμπιών που δεν περιέχουν εξαιρετικά την κεφαλή. Αυτή η κατάσταση δεν είναι δύσκολο να διορθωθεί. Πρέπει να ακολουθήσετε το αρχείο "Αρχείο" - "Παράμετροι" - "Διαμόρφωση της ταινίας", στη συνέχεια ανοίξτε όλες τις πιθανές μορφοποιήσεις κορδέλας, με βάση τις δικές σας προτιμήσεις.
 • Επιστρέψτε την αρχική μορφοποίηση εγγράφων. Για να το κάνετε αυτό, αξίζει ταυτόχρονα σύσφιξη των κουμπιών Ctrl + Spacebar.

Πώς να ξεκινήσετε τη μέγιστη φορά λέξη; Για να το κάνετε αυτό, δεν χρειάζεται να αναζητήσετε για μεγάλο χρονικό διάστημα στο μενού Έναρξη ή δημιουργήστε ένα νέο έγγραφο στην επιφάνεια εργασίας. Στη γραμμή εντολών είναι απαραίτητη για να εισαγάγετε τα πλήκτρα των Windows + R και, στη συνέχεια, εκτελέστε την εντολή Winword. Συμφωνούμε ότι ο νεοφερμένος θα περάσει πολύ χρόνο για πρώτη φορά, αλλά αν δεν χρησιμοποιείτε τη γραμμή εντολών, τότε την επόμενη φορά που η προαναφερθείσα εντολή θα ξεκινήσει αυτόματα, μετά την οποία θα παραμείνει μόνο "Enter" .

Βασικά σφάλματα στη χρήση λέξης

Οι ειδικοί είναι πεπεισμένοι ότι το μέσο επίπεδο πελάτη της χελώνας κατέχει το Word. Οι περισσότεροι άνθρωποι δεν είναι όπως τροποποιείται από το πρόγραμμα για το διορισμό, πιστεύοντας ότι αυτό είναι ένα ανάλογο της παλιάς τυπωμένης μηχανής. Ας αναρωτηθούμε τι κάνουν οι άνθρωποι λάθος.

Να μην χρησιμοποιήσετε τα στυλ και να μην καταλάβετε ποια δομή μπλοκ

Η δομή του μπλοκ έγκειται στο γεγονός ότι το έγγραφο μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε λογικά μέρη, καθένα από τα οποία έχει τη δική του πρόταση. Μιλάμε για κεφαλίδες, πίνακες, καταλόγους, αποσπάσματα, σχέδια των στοιχείων Orthoci.

Κάθε μονάδα μπορεί να λάβει το σκοπό της μέσω της προώθησης. Σας επιτρέπουν να απομακρυνθείτε από το χειροκίνητο κείμενο σε αυτοματοποιημένο.

Δεν υπάρχουν εργαλεία αυτοματισμού

Όταν το κείμενο έχει τη δική του δομή, τότε με ένα έγγραφο μπορείτε να χρησιμοποιήσετε πολλά χρήσιμα πράγματα. Για παράδειγμα, σημειώστε τους τίτλους με το επιθυμητό στυλ αλλάζοντας την παράμετρο ενός.

Ας φανταστούμε εάν το έγγραφο περιέχει περισσότερα από 100 βιασμούς και 20 κεφαλίδες, πόσο καιρό θα είναι δυνατόν να σώσει όταν δεν ζητάει την ανάγκη να αλλάξει την εμφάνιση των τίτλων. Αυτός ο κανόνας εκτελείται για άλλα μπλοκ.

Μη χρησιμοποιείτε μορφοποίηση

Σίγουρα, όλες οι έννοιες όπως το "χρώμα γραμματοσειράς", "μέγεθος", "Bold", "υπογράμμιση", "αντικείμενα" είναι εξοικειωμένοι με όλους. Χρησιμοποιεί αυτές τις επιλογές για τη χρήση εγγράφων.

Ωστόσο, υπάρχουν και άλλα εργαλεία που πολλοί είναι ακόμη αχρησμένοι. Ο στόχος τους είναι να κάνουμε το κείμενο πιο εκφραστικό, να βελτιώσει την οπτική αντίληψη των πληροφοριών. Θα μιλήσει για διάφορα εφέ: σκιές, χρώμα φόντου, σύμβολο κλίμακας, μετατόπιση, διάστημα διαστήματος.

Η παράγραφος της παραγράφου θεωρείται σημαντική: τα όρια, η πλήρωση, η θέση στη σελίδα, το διάστημα γραμμής. Όταν ο χρήστης καταλάβει πώς λειτουργεί, η μορφοποίηση του κειμένου δεν θα είναι δύσκολη.

Εργασία με πίνακες

Οι πίνακες στο MS Word είναι προαιρετικές. Αυτή η ενότητα είναι γεμάτη από διαφορετικές ρυθμίσεις. Ωστόσο, εκείνοι που δεν εφαρμόζουν μορφοποίηση λαμβάνονται στην έξοδο, λαμβάνονται οι καμπύλες πίνακες από τον ενδιάμεσο τρόπο. Ως αποτέλεσμα, το έγγραφο είναι "ακατάλληλο".

ευρήματα

Έτσι, η εργασία σε έναν επεξεργαστή κειμένου δεν είναι δύσκολη. Τώρα το Διαδίκτυο έρχεται στη βοήθεια των αρχαρίων χρηστών, όπου δημοσιεύονται τα οφέλη "για τσαγιέρες". Είναι απαραίτητο να είσαι ντροπαλός αν δεν ξέρετε κάτι, δεν είναι ποτέ αργά για να μάθετε ένα νέο, το κύριο πράγμα δεν είναι να σταθεί σε ένα μέρος, αλλά να κυριαρχήσει προηγμένες τεχνικές για να διευκολύνει τη διευκόλυνση της εργασίας στο μέλλον .

Ο επεξεργαστής κειμένου Microsoft Word έχει έναν κατακόρυφο προσανατολισμό σελίδων, το οποίο δεν είναι πάντα βολικό. Για τη θέση των εικόνων και των πινάκων, μπορεί να απαιτείται η διάταξη του τοπίου. Πώς να γυρίσετε το φύλλο στη λέξη θα περιγραφεί οριζόντια σε αυτή τη βαθμίδα βήμα προς βήμα.

Αλλαγή προσανατολισμού

Τρόποι για να αλλάξετε τη θέση της σελίδας εξαρτάται από την έκδοση του επεξεργαστή κειμένου και σε πόσες σελίδες πρέπει να τοποθετηθούν οριζόντια.

 1. Κάντε κλικ στην καρτέλα Markup.
 2. Κάντε κλικ στο εικονίδιο "Προσανατολισμός" (η προεπιλεγμένη επιλογή βιβλίου).
 3. Επιλέξτε τον προσανατολισμό του τοπίου.

Οι παρακάτω οδηγίες θα περιγράψουν μεθόδους για την αλλαγή της θέσης των φύλλων για το Microsoft Word:

 • 2003.
 • 2007.
 • 2010.
 • 2016.
 • 2013.
 • 2017.

Αναπτύξτε το φύλλο στα προγράμματα κάθε έτους απελευθέρωσης.

Word 2003 και προηγούμενες εκδόσεις

Το Microsoft Word μέχρι το 2003 η απελευθέρωση έχει ταυτόσημο τρόπο για να αλλάξει τη θέση των φύλλων. Άνοιγμα επεξεργασίας κειμένου για να δημιουργήσετε ένα φύλλο οριζόντια, μεταβείτε στην καρτέλα "Αρχείο" και στο μενού που ανοίγει, επιλέξτε "Παράμετροι".

Ρυθμίσεις σελίδας

Στο παράθυρο που ανοίγει, είναι απαραίτητο να αναπτύξετε την ενότητα "Πεδία", στη συνέχεια, μεταξύ των επιλογών που υποβάλλονται, θα πρέπει να επιλέξετε το "LAME". Ένα παράδειγμα ενεργειών παρουσιάζεται στην παρακάτω εικόνα.

Μορφή άλμπουμ

Αφού κάνετε κλικ στο πλήκτρο "OK", όλα τα φύλλα σε ένα έγγραφο κειμένου θα γυρίσουν οριζόντια.

Σημείωση! Καλέστε το παράθυρο "Παράμετροι" μπορείτε να κάνετε διπλό κλικ στη γραμμή του πεδίου εργασίας.

Παραμέτρους χάρακα

Για να γυρίσετε μόνο μία σελίδα στο έγγραφο, θα πρέπει να προσθέσετε "Εφαρμόστε στο επιλεγμένο κείμενο" στο παράθυρο "Παράμετροι". Πριν να το κάνετε, πρέπει να επισημάνετε το κομμάτι που θέλετε να γυρίσετε.

Απαιτεί να αναβοσβήνει

Η μέθοδος που περιγράφεται μπορεί να μετατραπεί σε πολλές σελίδες.

Word 2007 και νεότερες εκδόσεις

Μπορείτε να αλλάξετε τον προσανατολισμό ολόκληρου του εγγράφου στις νέες εκδόσεις του επεξεργαστή κειμένου στην καρτέλα "Page Markup", η οποία βρίσκεται στον επάνω πίνακα.

Word 2007.

Η επιλογή αυτής της ενότητας ανοίγει την επιλογή των ρυθμίσεων, μεταξύ των οποίων πρέπει να επιλέξετε το στοιχείο "Προσανατολισμού". Κάνοντας κλικ σε αυτό θα ανοίξει την επιλογή της θέσης των φύλλων.

Επιλέγοντας προσανατολισμό

Αλλάξτε τον προσανατολισμό ενός φύλλου σε λέξη μπορεί επίσης να είναι όπως σε προηγούμενες εκδόσεις. Οι παράμετροι μπορούν να καλούνται κάνοντας κλικ στο βέλος που βρίσκεται στην καρτέλα "Markup".

Διάταξη σελίδας

Επιλογή του κειμένου στην επιθυμητή σελίδα, μεταβείτε στο παράθυρο "Παράμετροι" και επιλέξτε "Εφαρμογή για το επιλεγμένο κείμενο".

Μορφή εργασίας

Κάνοντας κλικ στο κουμπί "OK", οι καθορισμένες ρυθμίσεις θα εφαρμοστούν στην επιλεγμένη ενότητα του εγγράφου κειμένου. Εάν είναι απαραίτητο, μπορείτε να αλλάξετε τη θέση τόσο ενός όσο και αρκετών φύλλων στο έγγραφο κειμένου.

Σημείωση! Εάν δεν επιλέξετε το απαραίτητο κομμάτι, μπορείτε να ενεργοποιήσετε ολόκληρο το έγγραφο ή το μέρος από τον καθορισμένο δρομέα στην τελευταία σελίδα.

Οι οδηγίες και το βίντεο βήμα προς βήμα θα βοηθήσουν στην αλλαγή του προσανατολισμού του εγγράφου σε οποιονδήποτε χρήστη. Μέσω των προτεινόμενων πληροφοριών, μπορείτε να μετατρέψετε τις σελίδες οριζόντια ή να τα επιστρέψετε στην αρχική του θέση.

Οι περισσότεροι χρήστες που εργάζονται με επεξεργαστή κειμένου λέξεων, γνωρίζουν πώς να αλλάζουν τον προσανατολισμό του φύλλου με μια κάθετη έως οριζόντια και αντίστροφα. Δεν προκαλεί προβλήματα, επειδή αρκεί να κάνετε κλικ σε ένα κουμπί.

Αλλά όταν υπάρχει ανάγκη ανάπτυξης οριζόντια μόνο ένα φύλλο, οι περισσότεροι χρήστες αντιμετωπίζουν δυσκολίες. Σε αυτό το άρθρο, θα εξετάσουμε δύο τρόπους ταυτόχρονα, όπως μπορεί να γίνει. Το άρθρο θα είναι χρήσιμο για τους χρήστες σύγχρονων λέξεων, όπως το Word 2007, 2010, το 2013 και το 2016.

Πώς να περιστρέψετε μόνο ένα φύλλο χρησιμοποιώντας διαλείμματα διαμερισμάτων

Ο πρώτος τρόπος είναι να χρησιμοποιήσετε τους διαχωρισμούς του τμήματος. Για να επεκταθεί οριζόντια μόνο ένα φύλλο, πρέπει να διαχωρίσετε αυτό το φύλλο από το υπόλοιπο έγγραφο χρησιμοποιώντας τα διαλείμματα διαμερισμάτων. Ένα κενό πρέπει να τοποθετείται μπροστά από το φύλλο και ένα διάλειμμα μετά το φύλλο. Μετά από αυτό, αυτό το φύλλο μπορεί να αναπτυχθεί οριζόντια και ταυτόχρονα το υπόλοιπο έγγραφο δεν θα επηρεαστεί.

Έτσι, ας υποθέσουμε ότι έχετε ένα φύλλο που θέλετε να αναπτύξετε οριζόντια. Για να το κάνετε αυτό, ρυθμίστε τον κέρσορα αμέσως πάνω από αυτό το φύλλο, δηλαδή στο τέλος του προηγούμενου φύλλου. Μετά από αυτό, μεταβείτε στην καρτέλα "Page Markup", κάντε κλικ στο κουμπί "RAZM" και επιλέξτε "Επόμενες Σελίδες". Έτσι, ορίστε το διάλειμμα διαμερίσματος, μπροστά από το φύλλο που πρέπει να γυρίσει οριζόντια.

Μετά από αυτό, ορίστε το δρομέα στο τέλος του φύλλου για να αναπτύξει οριζόντια και πατήστε ξανά το κουμπί "Rales" και επιλέξτε "Επόμενη σελίδα". Με αυτόν τον τρόπο, τοποθετείτε τα σπάσιμα σπάσιμο πάνω και κάτω από το επιθυμητό φύλλο.

Rales - Επόμενη σελίδα

Για να βεβαιωθείτε ότι τα κενά τοποθετούνται στα σωστά μέρη, μεταβείτε στην καρτέλα Αρχική σελίδα και κάντε κλικ στο κουμπί "Εμφάνιση όλων των σημάτων". Αυτό θα σας επιτρέψει να δείτε τη θέση των διαχωρισμού του τμήματος και να τα διορθώσετε εάν τοποθετηθούν λανθασμένα.

Κουμπί οθόνης Όλα τα σημάδια

Στο στιγμιότυπο οθόνης στο κάτω μέρος μπορείτε να δείτε πώς ο διαχωρισμός της ενότητας κοιτάζει το τέλος της σελίδας.

Τμήμα κενού

Μετά την εγκατάσταση των διαχωρισμού του τμήματος στις επιθυμητές θέσεις, μπορείτε να προχωρήσετε στην περιστροφή του φύλλου σε οριζόντιο προσανατολισμό. Για να το κάνετε αυτό, ρυθμίστε το δρομέα στο φύλλο που θα μετατραπεί οριζόντια, μεταβείτε στην καρτέλα "Markup" και αλλάξτε τον προσανατολισμό του φύλλου με το "βιβλίο" στο "τοπίο".

Προσανατολισμός των φύλλων

Εάν οι ρήξεις κανονίστηκαν σωστά, μόνο ένα φύλλο θα πρέπει να ξεδιπλώνεται σε οριζόντιο προσανατολισμό, ενώ το υπόλοιπο θα πρέπει να παραμείνει κάθετο.

Πώς να περιστρέψετε μόνο ένα φύλλο χρησιμοποιώντας τις ρυθμίσεις σελίδων

Μπορείτε επίσης να αναπτυχθεί οριζόντια μόνο ένα φύλλο μέσω του παραμέτρων παραμέτρων σελίδας. Αυτή η μέθοδος είναι ελαφρώς περίπλοκη, αλλά μπορούν επίσης να χρησιμοποιηθούν.

Για να ξεκινήσετε, πρέπει να εγκαταστήσετε τη δρομέα μια σελίδα πάνω από το φύλλο που θέλετε να επεκταθείτε οριζόντια. Μετά από αυτό, πρέπει να ανοίξετε την καρτέλα "Page Markup" και κάντε κλικ στο μικρό κουμπί "Παράμετροι". Η θέση αυτού του κουμπιού σημειώνεται στο παρακάτω στιγμιότυπο οθόνης.

Παράμετρος κουμπιών

Μετά από αυτό, θα ανοίξει το παράθυρο "Ρυθμίσεις σελίδας". Εδώ πρέπει να επιλέξετε την επιλογή "Τοπίο", εφαρμόστε αυτήν την επιλογή "στο τέλος του εγγράφου" και αποθηκεύστε τις ρυθμίσεις με το κουμπί "OK".

Προσανατολισμός

Ως αποτέλεσμα, όλες οι σελίδες που πηγαίνουν κάτω από το επιλεγμένο θα περιστρέφονται σε οριζόντιο προσανατολισμό. Για τον οριζόντιο προσανατολισμό, μόνο ένα φύλλο παραμένει για να μετακινήσετε τη δρομέα μία σελίδα προς τα κάτω και να επαναλάβετε τη διαδικασία. Μόνο αυτή τη φορά πρέπει να επιλέξετε την επιλογή "Βιβλίο".

Προσανατολισμός βιβλίου

Εάν κάνετε τα πάντα, τότε θα λάβετε ένα φύλλο σε οριζόντιο προσανατολισμό και τα υπόλοιπα στην κάθετη.

Συχνά όταν εργάζεστε με έγγραφα στο Microsoft Word, πρέπει να περιστρέψετε τη σελίδα στην οριζόντια θέση. Ωστόσο, δεν γνωρίζουν όλοι πώς να το κάνουν. Εμείς σε αυτό το άρθρο θα εξετάσουμε λεπτομερώς πώς στη λέξη γυρίστε το φύλλο οριζόντια.

Πώς να μεταφράσετε στην οριζόντια θέση της σελίδας στο Microsoft Word;

Αυτή η μέθοδος λειτουργεί στο Microsoft Word 2007, καθώς και σε μεταγενέστερες εκδόσεις του προγράμματος.

Το πρώτο πράγμα που πρέπει να πάτε στην καρτέλα, η οποία ονομάζεται "Page Markup". Επιλέξτε το στοιχείο "Προσανατολισμός". Από προεπιλογή, ο προσανατολισμός των φύλλων στο πρόγραμμα βιβλίων. Για να μεταφράσετε όλα τα φύλλα σε οριζόντια θέση, πρέπει να επιλέξετε το άλμπουμ τύπου προσανατολισμού.

ένας

Πώς να φτιάξετε ένα Microsoft Word Οριζόντια μόνο μία σελίδα;

Στην πρώτη περίπτωση, όλα ήταν απλά και κατανοητά. Ωστόσο, πιο συχνά, όταν εργάζεστε στο Office Word, πρέπει να το κάνετε έτσι ώστε να γυρίζουν μόνο μεμονωμένες σελίδες. Για να περιστρέψετε μόνο μία σελίδα, πραγματοποιήστε τις ακόλουθες οδηγίες:

Όπως και στην πρώτη περίπτωση, πρώτα πρέπει να πάτε στο μενού με τίτλο "Page Markup".

Στη συνέχεια, δώστε προσοχή στην περιοχή στην επάνω δεξιά γωνία. Εκεί πρέπει να παρατηρήσετε το κουμπί που ονομάζεται "Παράμετροι σελίδων".

2.

Όταν πατάτε το LKM σε αυτό το στοιχείο, πρέπει να ανοίξετε ένα πρόσθετο παράθυρο μενού, με τον οποίο έχετε τη δυνατότητα να επιλέξετε τον τύπο γραφής. Μπορεί να είναι κάθετη δηλ. Βιβλίο ή οριζόντια, με άλλα λόγια - τοπίο. Στο ίδιο παράθυρο μπορείτε να επιλέξετε να εφαρμόσετε τις ρυθμίσεις σε ολόκληρο το έγγραφο ή μόνο για το τρέχον φύλλο (μέχρι το τέλος του). Κατά την επιλογή μιας δεύτερης επιλογής, μόνο το φύλλο που χρειάζεστε θα είναι σε οριζόντια θέση.

3.

Εάν το επόμενο φύλλο θέλετε να κάνετε ένα βιβλίο ξανά, θα πρέπει να κάνετε όλες τις ίδιες ενέργειες μόνο στις ρυθμίσεις, επιλέξτε την ένδειξη στοιχείου "Επιλογή βιβλίου" αντί για το άλμπουμ. Αυτό είναι τόσο εύκολο, μπορείτε να ενεργοποιήσετε το φύλλο στο πρόγραμμα Microsoft Word στη θέση που χρειάζεστε. Αυτή η μέθοδος επεξεργασίας θα λειτουργήσει στην έκδοση του 2007 της έκδοσης του 2007.

Αναγυρίζω

Ο επεξεργαστής κειμένου Microsoft Word έχει έναν κατακόρυφο προσανατολισμό σελίδων, το οποίο δεν είναι πάντα βολικό. Για τη θέση των εικόνων και των πινάκων, μπορεί να απαιτείται η διάταξη του τοπίου. Πώς να γυρίσετε το φύλλο στη λέξη θα περιγραφεί οριζόντια σε αυτή τη βαθμίδα βήμα προς βήμα.

Αλλαγή προσανατολισμού

Τρόποι για να αλλάξετε τη θέση της σελίδας εξαρτάται από την έκδοση του επεξεργαστή κειμένου και σε πόσες σελίδες πρέπει να τοποθετηθούν οριζόντια.

Οι παρούσες οδηγίες θα περιγράψουν τις μεθόδους για την αλλαγή της θέσης των φύλλων για το Microsoft Word.

 • 2003.
 • 2007.
 • 2010.
 • 2016.
 • 2013.
 • 2017.

Αναπτύξτε το φύλλο στα προγράμματα κάθε έτους απελευθέρωσης.

Word 2003 και προηγούμενες εκδόσεις

Το Microsoft Word μέχρι το 2003 η απελευθέρωση έχει ταυτόσημο τρόπο για να αλλάξει τη θέση των φύλλων. Άνοιγμα επεξεργασίας κειμένου για να δημιουργήσετε ένα φύλλο οριζόντια, μεταβείτε στην καρτέλα "Αρχείο" και στο μενού που ανοίγει, επιλέξτε "Παράμετροι".

Αρχείο

Στο παράθυρο που ανοίγει, είναι απαραίτητο να αναπτύξετε την ενότητα "Πεδία", στη συνέχεια, μεταξύ των επιλογών που υποβάλλονται, θα πρέπει να επιλέξετε το "LAME". Ένα παράδειγμα ενεργειών παρουσιάζεται στην παρακάτω εικόνα.

Ισχύουν

Αφού κάνετε κλικ στο πλήκτρο "OK", όλα τα φύλλα σε ένα έγγραφο κειμένου θα γυρίσουν οριζόντια.

Σημείωση! Καλέστε το παράθυρο "Παράμετροι" μπορείτε να κάνετε διπλό κλικ στη γραμμή του πεδίου εργασίας.

Ευθυγράμμιση επιπέδου

Για να γυρίσετε μόνο μία σελίδα στο έγγραφο, θα πρέπει να προσθέσετε "Εφαρμόστε στο επιλεγμένο κείμενο" στο παράθυρο "Παράμετροι". Πριν να το κάνετε, πρέπει να επισημάνετε το κομμάτι που θέλετε να γυρίσετε.

Ευθυγράμμιση στην επισημασμένη

Η μέθοδος που περιγράφεται μπορεί να μετατραπεί σε πολλές σελίδες.

Word 2007 και νεότερες εκδόσεις

Μπορείτε να αλλάξετε τον προσανατολισμό ολόκληρου του εγγράφου στις νέες εκδόσεις του επεξεργαστή κειμένου στην καρτέλα "Page Markup", η οποία βρίσκεται στον επάνω πίνακα.

Σήμανση αρχείων

Η επιλογή αυτής της ενότητας ανοίγει την επιλογή των ρυθμίσεων, μεταξύ των οποίων πρέπει να επιλέξετε το στοιχείο "Προσανατολισμού". Κάνοντας κλικ σε αυτό θα ανοίξει την επιλογή της θέσης των φύλλων.

Αλμπουμ

Αλλάξτε τον προσανατολισμό ενός φύλλου σε λέξη μπορεί επίσης να είναι όπως σε προηγούμενες εκδόσεις. Οι παράμετροι μπορούν να καλούνται κάνοντας κλικ στο βέλος που βρίσκεται στην καρτέλα "Markup".

Παράμετροι

Επιλογή του κειμένου στην επιθυμητή σελίδα, μεταβείτε στο παράθυρο "Παράμετροι" και επιλέξτε "Εφαρμογή για το επιλεγμένο κείμενο".

Ισχύουν

Κάνοντας κλικ στο κουμπί "OK", οι καθορισμένες ρυθμίσεις θα εφαρμοστούν στην επιλεγμένη ενότητα του εγγράφου κειμένου. Εάν είναι απαραίτητο, μπορείτε να αλλάξετε τη θέση τόσο ενός όσο και αρκετών φύλλων στο έγγραφο κειμένου.

Σημείωση! Εάν δεν επιλέξετε το απαραίτητο κομμάτι, μπορείτε να ενεργοποιήσετε ολόκληρο το έγγραφο ή το μέρος από τον καθορισμένο δρομέα στην τελευταία σελίδα.

Οι οδηγίες και το βίντεο βήμα προς βήμα θα βοηθήσουν στην αλλαγή του προσανατολισμού του εγγράφου σε οποιονδήποτε χρήστη. Μέσω των προτεινόμενων πληροφοριών, μπορείτε να μετατρέψετε τις σελίδες οριζόντια ή να τα επιστρέψετε στην αρχική του θέση.

Κατά τη δημιουργία ενός νέου εγγράφου στον επεξεργαστή κειμένου Microsoft Word, τα φύλλα έχουν έναν κατακόρυφο προεπιλεγμένο προσανατολισμό. Εργασία με μεγάλα τραπέζια, διαγράμματα και σχέδια Ο πιο βολικός οριζόντιος προσανατολισμός του εγγράφου, αφού το περιεχόμενο του φύλλου δεν κόβεται, φαίνεται καθαρό και παρουσιάσιμο. Για να μετατρέψετε το φύλλο οριζόντια στη λέξη, θα χρειαστείτε μερικά δευτερόλεπτα και η γνώση όπου βρίσκεται η αντίστοιχη λειτουργικότητα. Εξετάστε όλες τις εκδόσεις του προγράμματος Word από το 2003 έως το 2016.

Γυρίστε τη σελίδα στο Word 2003

Υπάρχουν καταστάσεις όταν είναι απαραίτητο να μεταφράσετε όλα τα φύλλα στο έγγραφο, αλλά επιλεκτικά, μερικοί, και μπορούν να τοποθετηθούν σε συνέπεια. Σε αυτή την περίπτωση, είναι σημαντικό να γνωρίζουμε αρκετές αποχρώσεις που θεωρούμε παρακάτω.

Αλλαγή προσανατολισμού σε όλα τα φύλλα

Μετά την εκτέλεση αυτών των βημάτων, στο έγγραφο όλες οι σελίδες θα αλλάξουν από τον κατακόρυφο προσανατολισμό στην οριζόντια θέση. Άνοιγμα του επεξεργαστή κειμένου, πρέπει να εκτελούνται τα ακόλουθα βήματα για:

 1. Κάντε κλικ στο κουμπί "Αρχείο" που βρίσκεται στην επάνω αριστερή γωνία και, στη συνέχεια, μεταβείτε σε "Παράμετροι σελίδων".
 2. Στο νέο παράθυρο που ανοίγει, επιλέξτε την καρτέλα "Πεδία" και στο εδάφιο "Προσανατολισμός" Καθορίστε από μία επιλογή κλικ του ποντικιού "Άλμπουμ" (όπως πάντα από προεπιλογή στο πρόγραμμα εγκατεστημένο πρόγραμμα "Βιβλίο").
 3. Δώστε προσοχή στο εδάφιο "Εφαρμόστε σε ολόκληρο το έγγραφο", είναι απαραίτητο να επιλεγεί ειδικά η επιλογή "σε ολόκληρο το έγγραφο".
 4. Μετά από όλες τις ενέργειες, κάντε κλικ στο κουμπί "OK".

Αλλαγή της θέσης πολλαπλών σελίδων

Αναπτύξτε διάφορα φύλλα ή ένα, μπορεί να χρησιμοποιηθεί από τους επόμενους χειρισμούς:

 1. Επιλέξτε τα περιεχόμενα της σελίδας, ο προσανατολισμός των οποίων πρέπει να γίνει οριζόντιος.
 2. Πατήστε το κουμπί "Αρχείο" και μεταβείτε στις "Ρυθμίσεις σελίδων".
 3. Ανοίξτε την καρτέλα Πεδία.
 4. Εγκαταστήστε το "άλμπουμ" στο εδάφιο "Προσανατολισμός".
 5. Στο εδάφιο "δείγμα" δείχνουν "στο ειδικό κείμενο" και κάντε κλικ στο "OK".

Οι σελίδες που είχαν προηγουμένως κατανεμηθεί θα περιστρέφονται από κάθετη όψη μιας οριζόντιας θέσης.

Αναπτύξτε το φύλλο στο Word 2007,2010, 2013, 2016

Σε μεταγενέστερες εκδόσεις του προγράμματος Microsoft Word, υπάρχουν ορισμένες αποκλίσεις από την άποψη της λειτουργικότητας. Εξετάστε όλους τους τρόπους και εμφανίζετε σαφώς στις εικόνες, ποια μέτρα πρέπει να γίνουν.

Εντοπίστε όλα τα φύλλα οριζόντια

Για να ενεργοποιήσετε τα φύλλα σε όλο το έγγραφο κειμένου, πρέπει να εκτελέσετε τα ακόλουθα βήματα:

 1. Ανοίξτε την καρτέλα "Σελίδα σελίδας" στις εκδόσεις 2007 και 2010 ή "Διάταξη" σε εκδόσεις 2013 και 2016.
 2. Στην υποενότητα "Παράμετροι σελίδων", κάντε κλικ στην επιλογή "Προσανατολισμός" και επιλέξτε τον τύπο "άλμπουμ".
 3. Όλα τα φύλλα θα αλλάξουν σε οριζόντια προβολή.

Flip ένα φύλλο στο έγγραφο

Επεκτείνετε το μόνο φύλλο που μπορεί να χρησιμοποιήσει μόνο το διάλειμμα σελίδας. Εάν το έγγραφο αποτελείται από 2 ή περισσότερες σελίδες. Για να επιτευχθεί αυτός ο στόχος, πρέπει να κάνετε τέτοια βήματα ως εξής:

 1. Βάλτε το δρομέα του ποντικιού στην αρχή της σελίδας που θα πρέπει να έχει οριζόντια θέση.
 2. Ανοίξτε την καρτέλα "Επίπεδο σελίδας" και κάντε κλικ στο στοιχείο "Raznits".
 3. Από το αναπτυσσόμενο μενού, επιλέξτε την "επόμενη σελίδα" στην ενότητα "Τμήματα"
 4. Τώρα πρέπει να βάλετε το δρομέα του ποντικιού στο τέλος της σελίδας και να επαναλάβετε τα βήματα κάτω από τους αριθμούς 2 και 3. Για να αλλάξετε τον προσανατολισμό αυτού του φύλλου και μην διαταράσσετε τη θέση των επόμενων φύλλων.
 5. Κάντε κλικ στο δρομέα σε οποιαδήποτε τοποθεσία, επεξεργάσιμη σελίδα και μεταβείτε στο κύριο μενού στην καρτέλα "Page Markup", στη συνέχεια "Προσανατολισμός" και, κατά συνέπεια, "Άλμπουμ".

Στον επεξεργαστή κειμένου MS Office, η προεπιλογή είναι ο κατακόρυφος προσανατολισμός των σελίδων. Αλλά όταν εργάζεστε με ένα έγγραφο, μπορεί να χρειαστεί να μάθετε πώς να μετατρέψετε το φύλλο με οριζόντια λέξη. Οι επιλογές δράσης εξαρτώνται από το έτος του προγράμματος και ο αριθμός των φύλλων έγιναν κόκκινο.

Word 2003 και παλαιότερες εκδόσεις

Για να ενεργοποιήσετε το φύλλο με οριζόντια λέξη για την έκδοση του 2003 και νωρίτερα (1997 και 2000):

 1. Ανοίξτε την καρτέλα "Αρχείο" και επιλέξτε "Παράμετροι".
 2. Στην καρτέλα "Πεδία", ανοίξτε από προεπιλογή, στη γραμμή "Προσανατολισμού" Βρείτε την επιθυμητή θέση των σελίδων - Βιβλίο ή άλμπουμ.
 3. Μετά την αλλαγή του προσανατολισμού ολόκληρου του κειμένου, κάντε κλικ στο "OK". Ρυθμίσεις σελίδας

Υπόδειξη! Επίσης, μπορεί να γίνει στην υπαίθρια λειτουργία εγγράφων. Με διπλό κλικ στον ελεύθερο χώρο δίπλα σε μία από τις γραμμές, ανοίξτε το ίδιο παράθυρο παραμέτρου που σας επιτρέπει να κάνετε ένα οριζόντιο φύλλο.

Περίπου μέρος του κειμένου

Εάν αναπτύξετε μια σελίδα με οριζόντια λέξη, δεν είναι απαραίτητο για ολόκληρο το έγγραφο, ρυθμίστε πρώτα τη μορφή κειμένου. Στη συνέχεια, επιλέξτε τις απαιτούμενες πληροφορίες (ένα φύλλο ή πολλά) και προχωρήστε στις παραμέτρους:

 1. Επιλέξτε τον προσανατολισμό του "άλμπουμ".
 2. Στην καρτέλα Εφαρμογή πεδίου, επιλέξτε "στο επιλεγμένο κείμενο".
 3. Αποθηκεύστε τις αλλαγές πιέζοντας "OK". Προσανατολισμός σελίδας

Στις εκδόσεις του Office 2007 και αργότερα

Για να ενεργοποιήσετε τη σελίδα με οριζόντια λέξη στο Office 2007 και νεότερους συντάκτες με άλλο τρόπο:

 1. Κάντε κλικ στην καρτέλα Markup.
 2. Κάντε κλικ στο εικονίδιο "Προσανατολισμός" (η προεπιλεγμένη επιλογή βιβλίου). Word 2007 Προσανατολισμός σελίδας
 3. Επιλέξτε τον προσανατολισμό του τοπίου.

Ως αποτέλεσμα αυτών των βημάτων, το έγγραφο εμφανίζεται πλήρως σε μορφή τοπίου.

Για ένα φύλλο

Εάν είναι απαραίτητο, η λέξη μετατρέπει μόνο ένα φύλλο οριζόντια, αφήνοντας τις υπόλοιπες κάθετες, εκτελούνται δράσεις παρόμοιες με τη μέθοδο για το πρόγραμμα του 2003. Η διαφορά αποτελείται από τη θέση του κουμπιού των ρυθμιζόμενων πεδίων στην καρτέλα Παράμετρος. Παράμετροι σελίδας στο Word 2007

Αφού αποδείχθηκε για να αναπτύξει ένα φύλλο με οριζόντια λέξη, οι πληροφορίες σχετικά με αυτό δημοσιεύονται σε ξεχωριστό τμήμα σε μορφή τοπίου. Σε άλλες σελίδες - στο βιβλίο. Οι ήδη ρυθμισμένες ενότητες σας επιτρέπουν να περιστρέψετε μια σελίδα με τον επιθυμητό τρόπο, κάνοντας κλικ σε οποιοδήποτε μέρος του τμήματος. Η τοποθεσία δεν αλλάζει για ένα μέρος του κειμένου ή του εγγράφου, αλλά για την ενότητα.

Εάν έχετε μια ερώτηση με τις ρυθμίσεις του Word να μας γράψετε. Πες μου λεπτομερώς τι προέκυψε η δυσκολία να μας βοηθήσει.

Добавить комментарий