Jak umieścić hasło do systemu Windows, usuń go i zresetować, jeśli nagle zapomnij - lifehaker

Обратите внимание: для выполнения большинства инструкций из этой статьи вы должны использовать локальную учётную запись Windows с правами администратора.

Обратите внимание: для выполнения большинства инструкций из этой статьи вы должны использовать локальную учётную запись Windows с правами администратора.

Как поставить пароль на компьютер с Windows

Если к вашему компьютеру имеют доступ другие люди, разумно защитить Windows паролем. Так ваши настройки и данные будут в безопасности: без специальных знаний никто не сможет их просмотреть или изменить. Windows будет запрашивать пароль при включении компьютера, при смене учётной записи или после выхода из спящего режима.

Как поставить пароль на Windows 10

Как поставить пароль на Windows 10

 1. Откройте раздел «Пуск» → «Параметры» (значок в виде шестерёнки) → «Учётные записи» → «Параметры входа».
 2. Нажмите «Добавить» под пунктом «Пароль».
 3. Заполните поля в соответствии с подсказками системы и нажмите «Готово».

Как поставить пароль на Windows 8.1, 8

 1. В правой боковой панели нажмите «Параметры» (значок в виде шестерёнки) → «Изменение параметров компьютера». В меню открывшегося окна выберите «Учётные записи» (или «Пользователи»), а затем «Параметры входа».
 2. Нажмите на кнопку «Создание пароля».
 3. Заполните поля, нажмите «Далее» и «Готово».

Как поставить пароль на Windows 7, Vista, XP

 1. Откройте раздел «Пуск» → «Панель управления» → «Учётные записи пользователей».
 2. Выберите нужную учётную запись и кликните «Создание пароля» или сразу нажмите «Создание пароля своей учётной записи».
 3. Заполните поля с помощью подсказок системы и нажмите на кнопку «Создать пароль».

Как убрать пароль при входе в Windows любой версии

Как убрать пароль при входе в Windows любой версии

Если посторонние не имеют физического доступа к вашему компьютеру, возможно, защиту лучше отключить. Это избавит от необходимости вводить пароль при каждом запуске системы.

 1. Воспользуйтесь комбинацией клавиш Windows + R и введите в командной строке netplwiz (или control userpasswords2 , если первая команда не сработает). Нажмите Enter.
 2. В открывшемся окне выделите в списке учётную запись, для которой хотите убрать пароль, и снимите галку возле пункта «Требовать ввод имени пользователя и пароля». Нажмите ОK.
 3. Введите пароль, его подтверждение и кликните ОK.

Windows перестанет запрашивать пароль только при включении компьютера. Но если вы заблокируете экран (клавиши Windows + L), выйдете из системы или компьютер перейдёт в спящий режим, то на дисплее всё равно появится запрос пароля.

Если опция «Требовать ввод имени пользователя и пароля» окажется недоступной или вы захотите не отключить, а полностью удалить пароль Windows, попробуйте другой способ для более опытных пользователей.

Для этого откройте раздел управления учётными записями по одной из инструкций в начале этой статьи.

Если в открытом разделе будет сказано, что вы используете онлайн-профиль Microsoft (вход по email и паролю), отключите его. Затем воспользуйтесь подсказками системы, чтобы создать локальный профиль, но в процессе не заполняйте поля для пароля.

После отключения учётной записи Microsoft система перестанет синхронизировать ваши настройки и файлы на разных компьютерах. Некоторые приложения могут отказаться работать.

Если в меню управления учётными записями изначально активным будет локальный профиль, то просто измените текущий пароль, оставив поля для нового пароля пустыми.

При удалении старого пароля система никогда не будет запрашивать его, пока вы не добавите новый.

Как убрать пароль при выходе из спящего режима

Jeśli wyłączysz żądanie hasła, gdy uruchomi się system Windows, system może nadal żądać go podczas przebudzenia. Ale możesz dezaktywować tę funkcję osobno za pomocą tych instrukcji.

Jak usunąć hasło podczas budzenia Windows 10, 8.1, 8, 7 i Vista

Jak usunąć hasło podczas budzenia Windows 10, 8.1, 8, 7 i Vista

 1. W systemie wyszukiwania systemu Windows wprowadź "POWER" i kliknij znaleziony link do sekcji o tej samej nazwie. Lub znajdź go ręcznie przez panel sterowania.
 2. Kliknij "Żądanie hasła podczas przebudzenia", a następnie "Zmiana parametrów, które nie są obecnie dostępne" i sprawdzaj opcję "Nie żądaj hasła".
 3. Zapisz zmiany.

Jak usunąć hasło podczas budzenia systemu Windows XP

 1. Otwórz sekcję "Panel sterowania" → "Zasilanie".
 2. W wyświetlonym oknie kliknij kartę Zaawansowane i wyjmij osioł w pobliżu hasła, gdy wyjdziesz z trybu oczekiwania.
 3. Zapisz zmiany.

Jak zresetować hasło w dowolnej wersji systemu Windows

Jeśli zapomnisz hasła i nie możesz wprowadzić lokalnego profilu administratora systemu Windows, nie jest konieczne ponowne zainstalowanie systemu operacyjnego. Jest proste: resetowanie hasła. Aby to zrobić, będziesz potrzebował innego komputera, dysku USB i bezpłatnego narzędzia resetowania hasła.

Utwórz bootowalny dysk flash na innym komputerze

Jak zresetować hasło w dowolnej wersji systemu Windows

 1. Pobierz Lazesoft Odzyskaj mój instalator hasła do dowolnego dostępnego komputera.
 2. Uruchom pobrany plik i zainstaluj.
 3. Podłącz dysk flash USB do komputera. W razie potrzeby wykonaj kopię zapisanych plików, ponieważ wszystkie informacje muszą zostać usunięte.
 4. Otwórz Lazesoft Odzyskaj moje hasło, kliknij przycisk Burn Bootable CD / USB Now! I utwórz startowy dysk flash USB za pomocą monitów programu.

Załaduj komputer za pomocą dysku flash

 1. Włóż przygotowany dysk USB do komputera, hasło, z którego zapomniałeś.
 2. Włącz (lub uruchom ponownie) PC i, gdy tylko rozpocznie się, naciśnij klawisz przejścia do ustawień BIOS. Zwykle jest to F2, F8, F9 lub F12 - zależy od producenta sprzętu. Najczęściej żądany klawisz jest wyświetlany na ekranie podczas buta BIOS.
 3. Będąc w menu BIOS, przejdź do sekcji Pobierz rozruch, jeśli system nie zmieni się tam natychmiast.
 4. W sekcji rozruchowej zainstaluj dysk flash USB na liście urządzeń wyświetlanych na ekranie. Jeśli nie wiesz, jak to zrobić, rozejrzyj się - musi być wskazówki dotyczące kontroli.
 5. Zapisz zmiany.

Jeśli BIOS jest również chroniony hasłem, które jest nieznane, nie będziesz mógł zresetować ochrony haseł systemu Windows za pomocą Lazesoft Odzyskaj moje hasło.

Być może zamiast klasycznego biosu zobaczysz bardziej nowoczesny interfejs graficzny. Ponadto nawet w różnych starych wersjach BIOS, ustawienia mogą się różnić. Ale w każdym przypadku kolejność działań będzie w przybliżeniu tego samego: przejdź do menu rozruchowego, wybierz żądany dysk USB i zapisz zmiany.

Następnie komputer powinien uruchomić się z dysku flash, do którego napisano Lazesoft Moje narzędzie do hasła.

Zresetuj hasło w Lazesoft Odzyskaj moje hasło

 1. Wybierz Lazesoft Live CD (EMS włączony) i naciśnij ENTER.
 2. Zresetuj hasło do konta za pomocą Lazesoft Odzyskaj moje hasło.
 3. Zrestartuj komputer.

Po tych działaniach Windows przestanie poprosić o stare hasło, a można zapytać o nową instrukcję na początku artykułu.

JA.

Czasami konieczne jest usunięcie hasła podczas wprowadzania systemu Windows. Możesz to zrobić, ponieważ jesteś jedynym użytkownikiem komputera i chcesz przyspieszyć proces umożliwiający komputer. A może masz stację roboczą, na której musisz skonfigurować automatyczne wejście do systemu Windows, aby uzyskać prawidłowe działanie oprogramowania. W każdym razie, w tym artykule dowiadujemy się, jak usunąć hasło w systemie Windows. Ponadto ta metoda jest odpowiednia dla wszystkich popularnych systemów operacyjnych: Windows 10, Windows 8.1, Windows 7, Windows XP.

Jak usunąć hasło podczas wprowadzania systemu Windows?

Pierwszy sposób jest najłatwiejszy. Użyjemy ustawień konta użytkownika do automatycznego logowania w systemie Windows.

 1. Naciśnij Win + R lub "Start-Run" kluczy (dla Windows XP).
 2. Wybierz cmd. W wyświetlonym oknie i kliknij WCHODZIĆ

Screenshot_1.

3. Wybierz polecenie Kontrola UserPasswords2. Kliknij Enter.

Screenshot_2.

4. Otworzy się okno Ustawienia konta użytkownika. Wybierz żądany użytkownik i strzelaj z opcją opcji "Wymagaj nazwy użytkownika i hasła".

Screenshot_3.

Potem będziesz musiał określić bieżące hasło użytkownika, dla którego skonfigurowano automatyczne logowanie.

Screenshot_4.

Klikamy "OK", uruchom ponownie i to wszystko. Ale jeśli komputer jest zawarty w domenie, określona opcja nie będzie dostępna. W takim przypadku możliwe jest skonfigurowanie automatycznego logowania za pomocą Edytora rejestru.

Jak usunąć hasło podczas wprowadzania systemu Windows za pomocą Edytora rejestru

Należy pamiętać, że podczas konfigurowania automatycznego logowania w systemie Windows za pomocą rejestru hasło zostanie zapisane w formularzu otwartym.

 1. Uruchom Edytor rejestru. Aby to zrobić, naciśnij Win + R lub Start - Run (dla Windows XP). Wprowadź polecenie Regedit, naciśnij ENTER. Jeśli utrudnia - jest to artykuł "Jak otworzyć rejestr systemu Windows"
 2. Przejdź do sekcji rejestru na następny sposób HKEY_LOCAL_MACHINE Oprogramowanie Microsoft Windows NT CurrentVersion Winlogon

Screenshot_5.Aby usunąć hasło po uruchomieniu systemu Windows, zmienamy następujące parametry:

 • Zmienić wartość AUTOADMINLOGON. na 1 (kliknij dwukrotnie wartość, aby zmienić parametr)
 • Zmienić wartość Domyślna nazwa. W imię domeny lub nazwy komputera lokalnego. Jeśli wartość jest nieobecna - tworzyć. Kliknij prawym przyciskiem myszy w bezpłatnym miejscu - Utwórz - parametr łańcuchowy.
 • W razie potrzeby zmień Nazwa pliku. Na innym logowaniu lub odejść tak, jak jest.
 • Utwórz parametr ciąg Domyślne hasło. I określ hasło na swoje konto.

Zamkasz Edytor rejestru i ponownie uruchomić komputer. System musi uruchamiać automatycznie, bez wprowadzania hasła.

Czy lubiłeś artykuł? Aby podzielić się z przyjaciółmi:

Pełna wersja artykułu ze wszystkimi dodatkowymi lekcjami wideo czytane na naszym blogu ... https://hetmanRecovery.com/ru/recovery_news/ways-to-disable-A-Password-when-logging-into-windows-10-8- i.htm.

Czytać, Jak wyłączyć wymagane wymagania, aby wprowadzić hasło podczas pobierania systemu Windows 10, 8 lub 7 . Jak usunąć hasło do konta, dzięki czemu Windows jest ładowany automatycznie, bezpośrednio do pulpitu bez konieczności dodatkowego potwierdzenia.

Jak wyłączyć hasło podczas wprowadzania systemu Windows 10, 8, 7 lub Usuń hasło konta

Wprowadzenie

System operacyjny "Windows" Produkcja korporacji. "Microsoft" Jest to najczęstsza i najbardziej masywna prezentowana platforma oprogramowania na świecie na komputerach komputerowych. "Windows" Wyposażony w różnorodne funkcje mające na celu zapewnienie nieprzerwanej i bezbłędnej pracy, księgowość i kompletność użytkowania na maksymalnym poziomie urządzeń komputerowych, zapewniając jednocześnie szerokość dla różnych programów i zastosowań innych firm, starając się zapewnić im z dużą ilością strumieniowania bez redukcji wydajności. Jeden z powodów, dla których system operacyjny "Windows" reprezentowany przez popularne wersje "System Windows 7" и "Windows 8" i najnowsza wersja "Windows 10" Zebrano wszystkie najlepsze funkcje i poszukiwane funkcje, prowadząc wśród użytkowników i zajmuje znaczącą udział rynku oprogramowania cyfrowego, jest udanym i przyjaznym interfejsem użytkownika systemu. Z pierwszych kroków podczas uruchamiania systemu operacyjnego "Windows" Na komputerze osobistym lub innym urządzeniu obliczeniowym system próbuje zidentyfikować użytkownika, oferując go, odpowiednio, określony podczas instalacji, a następnie konfiguracji systemu operacyjnego, poświadczenia użytkownika, uruchomienie wstępnego filtra podczas bezpośredniego uruchomienia systemu, o którym mowa Jako ekran powitalny "Windows" .

Ten ekran powoduje, że użytkownik w obowiązkowym przy każdym wejściu do systemu operacyjnego, aby określić własne hasło, które pozwala na identyfikację, chroni system z nieautoryzowanego nieautoryzowanego dostępu do niechcianych użytkowników i stosuje odpowiednie uprawnienia i tolerancje do różnych aplikacji i usług systemowych. "Windows" .

Okno powitalne w systemie operacyjnym "Windows" Pojawia się w trybie automatycznym, jeśli konto użytkownika zawiera frazę hasła lub osobistego urządzenia komputerowego razem kilka użytkowników na raz, przy użyciu własnych unikalnych poświadczeń, aby się zalogować.

Stale wyskakujące okno powitalne może zwiększyć zmęczenie użytkownika, rozpraszające je z działań bezpośrednich i zmniejszyć ogólną wydajność. Dlatego często użytkownicy starają się wyłączyć ekran powitalny "Windows" , zwłaszcza gdy komputer osobisty lub laptop jest używany do celów osobistych przez jednego użytkownika, lub inne konta użytkowników można usunąć, zapewniając im możliwość okresowego używania komputera pod jednym opisem właściciela (na przykład dla członków ich rodzina).

Istnieją proste sposoby na osiągnięcie pożądanego wyniku i wyłączenie stałego wymagania do wprowadzenia do odpowiedniego pola na stronie powitania wyrażenia hasła użytkownika za każdym razem, gdy nastąpi pierwotny bieg systemu operacyjnego "Windows" Lub wejście po krótkim braku braku nieobecności i zmusić system do załadowania bezpośrednio bezpośrednio. A potem w naszym artykule będziemy przedstawić takie sposoby. Ponadto, użytkownik, w razie potrzeby, może całkowicie wyłączyć hasło do konta w prosty sposób, którego szczegółowy opis zostanie przedstawiony poniżej.

Łatwy sposób na wyłączenie wymogu wprowadzenia hasła na ekranie powitalnym "Windows" W ustawieniach konta

Aby pozbyć się ekranu powitalnego i zapobiec stałym wyświetlaczu w systemie operacyjnym "Windows" Użytkownicy będą musieli wykonać proste algorytm akcji krok po kroku.

Kliknij razem kombinację klucza "Windows + R" i otwórz okno dialogowe "Biegać" . Potem w polu "Otwarty" Wprowadź polecenie "NetplWiz" i kliknij przycisk "OK" lub kliknij klawisz "Wchodzić" Na klawiaturze, aby wykonać wprowadzone polecenie.

Jak wyłączyć hasło podczas wprowadzania systemu Windows 10, 8, 7 lub Usuń hasło konta

System operacyjny zapewni użytkownikom dostęp do ustawień konta, wyświetlając odpowiednią listę w oknie systemowym. "Konta użytkowników" Służy do zapewnienia lub odmowy dostępu do komputera osobistego, zmiany hasła i wielu innych parametrów. Na karcie. "Użytkownicy" Usuń linię w komórce "Wymagaj nazwy użytkownika i hasła" Wskaźnik wyboru ( "Kleszcz" ) i kliknij przycisk "Zastosować" W prawym dolnym rogu okna.

Jak wyłączyć hasło podczas wprowadzania systemu Windows 10, 8, 7 lub Usuń hasło konta

System wyświetli nowe okno popup. "Automatyczne logowanie" W której zaoferuje użytkownikowi określenie określonej nazwy i hasła, którego poświadczenia będą używane bezpośrednio do stałego logowania. "Windows" W trybie automatycznym bez obowiązkowej aktywacji pośredniego ekranu powitania. Wypełnij odpowiednie pola "Użytkownik" , "Hasło" и "Potwierdzenie" Następnie kliknij przycisk "OK" i ponownie naciśnij przycisk w poprzednim oknie "OK" Aby zapisać zmiany dokonane przez ustawienia konta.

Jak wyłączyć hasło podczas wprowadzania systemu Windows 10, 8, 7 lub Usuń hasło konta

Aby zastosować zainstalowane ustawienia, musisz ponownie uruchomić system operacyjny. Kliknij przycisk "Początek" Usytuowany "Panele zadań" W lewym dolnym rogu pulpitu, a na lewym pasku bocznym kliknij przycisk "Wyłączanie" . Następnie w wyskakującym menu z listy opcji dostępnych akcji wybierz sekcję "Uruchom ponownie" A system zostanie ponownie uruchomiony.

Jak wyłączyć hasło podczas wprowadzania systemu Windows 10, 8, 7 lub Usuń hasło konta

I wejście do systemu operacyjnego "Windows" Dzięki kolejnym powiększeniu komputera zostanie automatycznie wyświetlone bez wyświetlania ekranu powitalnego.

Sposób na wyeliminowanie konieczności wprowadzenia hasła podczas wprowadzania systemu, zerując go

W większości przypadków, do pełnego wykorzystania możliwości systemu operacyjnego "Windows 10, 8 lub 7" Wykorzystuje to konto z prawami administratora. Możesz usunąć hasło tego wpisu, co pozwoli Ci zalogować się do systemu bezpośrednio, omijając ekran powitalny.

Ostrzeżenie : Zdecydowanie nie zalecamy usunięcia hasła konta z prawami administratora, ponieważ taka akcja znacznie zmniejszy bezpieczeństwo systemu, pozwoli programom wirusowym i każdym rodzajem niechcianego oprogramowania, aby swobodnie przenikać w systemie lub otrzymać nieograniczony dostęp do niego. .

Jeśli ta opcja jest w pełni zadowolona z użytkowników, a ryzyko zakażenia systemu nie jest przerażające, należy wykonać następny algorytm działania.

Uwaga : Usuń konto Hasło konta z uprawnieniami administratora w wersjach systemu operacyjnego "Windows" posiadanie aplikacji systemu "Opcje" I bez niego jest inny. A następnie przedstawymy sposoby zresetowania hasła do różnych wersji systemu "Windows" .

Usuwanie hasła konta administratora za pośrednictwem aplikacji "Opcje"

Otwórz aplikację "Opcje" który ma przytłaczającą większość ustawień zasobów systemu operacyjnego "Windows" Wszelkie wygodne, z różnych dostępnych, sposób.

Na przykład kliknij prawym przyciskiem myszy przycisk. "Początek" Usytuowany "Panele zadań" W lewym dolnym rogu pulpitu. Następnie w menu podręcznym z listy dostępnych opcji wybierz sekcję "Opcje" A aplikacja zostanie natychmiast otwarta.

Jak wyłączyć hasło podczas wprowadzania systemu Windows 10, 8, 7 lub Usuń hasło konta

Lub kliknij przycisk "Początek" i otwórz główne menu użytkownika "Windows" . Korzystanie z paska przewijania działa, przesuń listę i wybierz żądaną sekcję. "Opcje" . Lub w lewym panelu bocznym menu głównego naciśnij przycisk z obrazem sprzętu, aby bezpośrednio uzyskać dostęp do aplikacji.

Jak wyłączyć hasło podczas wprowadzania systemu Windows 10, 8, 7 lub Usuń hasło konta

Możesz także użyć najłatwiejszego i najszybszego sposobu na otwarcie aplikacji. "Opcje" . Wykonaj wspólne kliknięcie kombinacji kluczy "Windows + I" A aplikacja zostanie uruchomiona natychmiast.

Jak wyłączyć hasło podczas wprowadzania systemu Windows 10, 8, 7 lub Usuń hasło konta

Na głównej stronie parametrów "Windows" Wybierz sekcję "Konta" Klikając go raz na lewym przycisku myszy. Teraz w lewym okienku nowego okna wybierz kartę "Parametry wejściowe" i we właściwym panelu, używając biegacza paska przewijania, przejdź do sekcji "Hasło" i kliknij przycisk "Zmiana" .

Jak wyłączyć hasło podczas wprowadzania systemu Windows 10, 8, 7 lub Usuń hasło konta

System kontroli konta inicjuje okno otwierające "Konto Microsoft" W celu zapewnienia bezpieczeństwa systemu będzie wymagać potwierdzenia tożsamości użytkownika, który ma zmiany w wprowadzaniu zmian na tym koncie. Wpisz do odpowiedniego ciągu "Kołek" Dostęp zainstalowany w parametrach logowania.

Jak wyłączyć hasło podczas wprowadzania systemu Windows 10, 8, 7 lub Usuń hasło konta

Usługa monitorowania będzie zgodna z wprowadzonym kodem i wyświetla okno zmiany hasła, w której chcesz określić bieżące hasło w pierwszej linii, a ciąg "Nowe hasło" Pozostawić niezmienione.

Jak wyłączyć hasło podczas wprowadzania systemu Windows 10, 8, 7 lub Usuń hasło konta

naciśnij przycisk "Dalej" i postępuj zgodnie z instrukcjami systemu, aby zapisać wprowadzone zmiany. Na koniec przeciążenie komputera i wejście do systemu operacyjnego nastąpi automatycznie bez wezwania ekranu. "Windows" .

Pełna wersja artykułu ze wszystkimi dodatkowymi lekcjami wideo czytane na naszym blogu ... https://hetmanRecovery.com/ru/recovery_news/ways-to-disable-A-Password-when-logging-into-windows-10-8- i.htm.

Standardowe ustawienia Windows 10 dostarczały okno, aby wprowadzić hasło podczas włączenia / ponownego uruchomienia lub wyjścia z trybu uśpienia. Takie ustawienia są ustawione na zabezpieczenie poufnych danych użytkownika przed nieautoryzowanym dostępem.

Po co wyłączyć hasło

Jeśli komputer jest w użyciu wyłącznie, wyłączenie okna hasła zmniejszy pobieranie przez kilka sekund, pozwoli zaoszczędzić przed zakończeniem niepotrzebnych działań monotonów podczas rozpoczynania pracy z komputerem.

Do obsługi komputerów i tych urządzeń, które mają kilku użytkowników w domu, zamknięcie okna autoryzacji przy wejściu nie jest zalecane.

Jak w systemie Windows 10 Wyłącz hasło przy wejściu

Aby wyłączyć hasło przy wejściu, konto administratora będzie wymagane. Istnieje kilka sposobów na usunięcie hasła.

Odłączenie w ustawieniach konta użytkownika

 1. Otwórz menu kontekstowe za pomocą prawego przycisku przycisku Start i wybierz "Uruchom" lub użyj kombinacji kluczy Win + R.
 2. W oknie, które się otwierają, wprowadź polecenie netplwiz .
 3. Potwierdź akcję, klikając OK.
 4. Po wyświetleniu okna konta użytkownika wybierz użytkownika z użytkownikiem, który musi dezaktywować hasło.
 5. Następnie usuń pole wyboru naprzeciwko wymogu wprowadzenia danych do autoryzacji.
 6. Kliknij ponownie "OK".

Następnie system zostanie załadowany bez zapotrzebowania hasła.

Zmiana hasła na pustym

 1. Użyj kombinacji klawiszy CTRL + ALT + DEL.
 2. Kliknij "Edytuj hasło".
 3. W poniższym formularzu należy wprowadzić stare hasło i opuścić pole z nowym hasłem i potwierdzeniem pustym.
 4. Kliknij strzałkę po prawej stronie hasła, aby potwierdzić hasło.

Opcja 3: Zmień hasło z menu konta

 1. Kliknij "Start" z prawym przyciskiem myszy i wybierz menu "Parametry".
 2. Następnie otwórz "konta".
 3. W menu lewym bocznym znajdź opcję "Opcje wprowadzania" i kliknij go.
 4. Przejdź do sekcji hasła i zmień go puste.
 5. Kliknij OK.

Z linii poleceń

 1. Otwórz menu kontekstowe za pomocą prawego przycisku przycisku Start lub użyj kombinacji Klucza Win + R.
 2. W nowym oknie wprowadź polecenie cmd. .
 3. Aby zainstalować puste hasło w wierszu poleceń, które musisz zarejestrować użytkownika ""

Jeśli zainstalujesz hasło, niezbędne znaki są określone między cytatami, jeśli hasło jest puste - nie ma luek, wystarczy podpisać otwór i zamykanie cytatów.

Przez "Zarządzanie komputerami"

 1. Kliknij przycisk "Start" z prawym przyciskiem myszy i wybierz polecenie "Uruchom" lub użyj kombinacji Klucze Win + R.
 2. W oknie, które się otwierają, wprowadź polecenie Mgr Pojawi się okno "Zarządzanie komputerem".
 3. Po prawej stronie znajdź "Użytkownicy lokalnych i grup" - "Użytkownicy" (kliknij dwukrotnie).
 4. Znajdź nazwę żądanego użytkownika na liście i dokonaj właściwego kliknięcia myszy.
 5. Użyj polecenia "Ustaw hasło".
 6. Zapisz puste hasło i kliknij OK.

Za pomocą Edytora rejestru.

 1. Kliknij przycisk "Start" z prawym przyciskiem myszy i wybierz polecenie "Uruchom" lub użyj kombinacji Klucze Win + R.
 2. W nowym oknie wprowadź polecenie Regedit. .
 3. Otwórz sekcję główną HKEY_LOCAL_MACHINE, podsekcja oprogramowania. Znajdź oddział z ustawieniami Microsoft. Rozwiń go dalej na określonej ścieżce systemu Windows NT - CurrentVersion - Winlogon.
 4. Znajdź wartość defaultPassword i określ hasło, aby się zalogować.
 5. Zmień wartość AutoroadMinlogon o 1, klikając dwukrotnie. Obejmuje to automatyczne logowanie.

Po tym musisz ponownie uruchomić komputer. Następny wpis do systemu zostanie już wykonany bez hasła.

Utility Autogon.

Jest inny dostępny sposób na skonfigurowanie automatycznego logowania do systemu Windows 10. Aby go użyć, będziesz potrzebować:

 1. Pobierz aplikację Autogon dla Windows z oficjalnej strony internetowej MayKosoft.
 2. Wprowadź nazwę konta użytkownika, nazwę domeny i hasło.
 3. Kliknij "Włącz".

Autogon sprawdzi parametry wykonane i w przypadku braku ich błędów. Następnie uruchomienie systemu Windows 10 zostanie wykonane automatycznie bez zapotrzebowania na autoryzację.

Lubiłem to:

Lubić Ładowanie...

Śliczny

Usuwanie hasła podczas uruchamiania systemu - zły pomysł, jeśli masz komputer w prywatnym domu, którego nikt nie, poza tobą, nigdy nie dotyka. W takim przypadku, dlaczego nie usunąć hasła?

Ale nadal nalegamy, aby hasło, a także uwierzytelnianie biometryczne lub przynajmniej pin, jest nadal dobrym pomysłem, na wypadek, gdy komputer zostanie zgubiony lub zostanie skradziony, a także jeśli ktoś przejdzie, zdecyduje się w niego kopać. Ale jeśli jesteś pewien, że takie ryzyko nie ma zastosowania do Ciebie, czytaj dalej.

Jeśli nagle zmiana sytuacji (na przykład będziesz miał sąsiada wokół pokoju), można również użyć naszych instrukcji, aby zwrócić hasło, aby zalogować się do systemu Windows 10

Gdzie w kontach i hasłach systemu Windows 10 i hasła

Aby usunąć lub wręcz przeciwnie, umieść hasło w systemie Windows 10 w systemie. Potrzebujemy programu zarządzania poświadczeniami o nazwie " Netpliz " Po uruchomieniu tej aplikacji konto komputera z kont kont, wszędzie tam, gdzie można zainstalować lub usunąć hasło. Ale jak znaleźć ten program? Istnieje kilka sposobów:

1. Wyszukaj w menu "Start"

Kliknij menu Start w systemie Windows 10, postępuj zgodnie z "NetplWiz" w ciągu wyszukiwania i wybierz ten sam program w wynikach. Po uruchomieniu netplWiz przez menu Start należy zobaczyć okno dialogowe z kontami utworzonymi na pulpicie. konta użytkowników

2. Program "Wykonaj"

Aby rozpocząć, musisz uruchomić narzędzie "RUN", zamykając jednocześnie na klawiszu klawiatury "Win + R". W dziedzinie wejścia do okien otwarcia, wchodzimy do " netplwiz "Co usunie i uruchomi program, którego potrzebujesz w systemie. Możesz także wejść i " control userpasswords2 "Zaprowadzi również nas do żądanego ekranu zarządzania hasłem. Jak szybko usunąć hasło przy wejściu do Windows 10: Weryfikowane rozwiązania

3. Eksplorator Windows.

Otwórz "Mój komputer", otwórz dysk z folderami systemowymi (zwykle napęd C), a następnie folder Windows. Wymagana aplikacja jest przechowywana w folderze System32 o nazwie Netpliz .Netwiz.

Jak wyłączyć hasło do konta lokalnego po włączeniu

Po znalezieniu aplikacji NetPLwiz musisz go uruchomić. Okno, które się otworzyło, zapewnia dostęp do kont użytkowników i wielu elementów zarządzania hasłem. Następnie wykonaj następujące kroki:

 1. Po prawej powyżej pola wyboru obok konfiguracji " Wymagaj nazwy użytkownika i hasła " Usuń to pole wyboru. Zatwierdź zmiany, klikając przycisk "OK" lub "Zastosuj" poniżej. Usuń znak wyboru, aby wprowadzić nazwę i hasło
 2. Następnie wprowadź swoje dawne hasło. Po potwierdzeniu zmian, klikając "Zastosuj", musisz potwierdzić hasło. Wpisz go dwa razy, a wszystko jest gotowe. zmiana hasła

Następnym razem, gdy ponownie uruchomisz, nie musisz już wprowadzać hasła.

Alternatywny sposób na zakończenie usunięcia hasła na konto

Jeśli chcesz całkowicie rozbić hasło do konta lokalnego, a następnie postępuj zgodnie z ścieżką:

 1. Otwórz wiersz polecenia w dowolnym dostępnym sposobie (powiedzmy, przez wyszukiwanie "Start")
 2. Po określeniu folderu za pomocą plików systemowych przepisujemy polecenie: Użytkownik sieci. i kliknij WCHODZIĆ. Poczekaj kilka sekund, a wszystkie konta systemowe pojawią się przed tobą. Musisz skopiować nazwę konta, który usuniesz hasło. Użytkownik sieci.
 3. Następnie przepisujemy linię poleceń Nazwa użytkownika NET użytkownika "" a także dotknij klucza WCHODZIĆ. W cytatach należy wprowadzić nazwę konta bez spacji. Jeśli nazwa zawiera kilka części, każdy z nich będzie musiał być przyjmowany w cytatach. Resetowania hasła

Usuniesz hasło z takimi działaniami w wierszu poleceń, co oznacza, że ​​przy następnym logowaniu się do hasła nie zostanie zażądany.

Jakie są błędy na zarządzaniu kontami

1. Nieprawidłowe hasło.

Jeśli z jakiegoś powodu wprowadziłeś niewłaściwe hasło, po ponownym uruchomieniu, prawdopodobnie zobaczysz komunikat o błędzie. Na ekranie możesz nie pojawić się sam, ale dwa konta do wyboru. Są one identyczne, ale nadal musisz zalogować się za pomocą kodu PIN lub hasła.

Vyacheslav Vyatkin.

Vyacheslav Vyatkin.

Informatyk. Administrator strony. Doradzamy Ci w wielu kwestiach z dziedziny technologii informacyjnej!

Zadać pytanie

Dziwne, NetPliz nie ma mechanizmu, który pozwala sprawdzić dokładność dopasowania hasła. Jeśli uda ci się wprowadzić niewłaściwe hasło dwa razy, zobaczysz komunikat o błędzie tylko podczas uruchamiania. Okna pokaże dwa identyczne konta, które będą wymagać ponownego logowania. Jak tylko zrobisz, wróć do NetPlwiza i wprowadź poprawne hasło.

Należy pamiętać Jeśli komputer należy do pracodawcy, administrator firmy może wymusić hasło za pomocą lokalnego edytora zasad grupy w systemie Windows, a nasze instrukcje mogą nie działać (nie będzie dostępny dla Ciebie)

2. Aktywacja programu Windows Hello

Możesz, podczas aktualizacji wersji systemu, w jakiś sposób włączyłeś funkcję Windows Hello. Może zakłócać sterowanie hasłem dla konta. Aby rozwiązać problem, musisz przejść przez tę ścieżkę:

"Początek" - Menu "Opcje" - Rubryka "Konta"

Po lewej stronie w kolumnie z konfiguracjami znajdziemy "Opcje wejścia", I po prawej do zarządzania ustawieniami Windows Hello. Ten parametr musi być wyłączony. Jeśli tak nie jest, przesuń przełącznik do nieaktywnej pozycji. Kiedy byłeś przekonany, że nie przeszkadza ponownie, przejdź do naszej instrukcji powyżej, aby wyłączyć hasło w programie NetPlwiz. Windows Hello wyłącz

3. Starsze hasło

Jeśli nie pamiętasz hasła do konta i utraconego dostępu do plików na laptopie - nie rozpaczaj, wszystko możliwe jest przywrócenie.

 • Odzyskiwanie hasła Na Microsoft. Na początek, zdecyduj, czy konto Microsoft? Jeśli zostałeś zarejestrowany na stronie, przywrócić hasło, możesz z komputera lub telefonu na stronie rejestracji / autoryzacji. Aby to zrobić, musisz także mieć telefon lub dostęp do poczty, którą użyłeś podczas rejestracji.
 • Przywrócenie Dostęp z pomocą pytań testowych. Jeśli wprowadziłeś pytania dotyczące kontroli podczas tworzenia konta lokalnego, zadanie przywrócenia jest zauważalnie ułatwione. Po 3 nieprawidłowych wejśćach hasła system będzie zadaniem wszystkie trzy pytania, odpowiadając, na które przywracasz hasło. I jak go usunąć, już napisaliśmy powyżej.
 • Zresetowanie hasła z dyskiem rozruchowym Windows 10. . Jeśli nie był w stanie przywrócić hasła, możesz to zrobić w BIOS za pośrednictwem linii poleceń.

  Tak, instrukcja pomogła mi

  0%

  Nie, szukając innej opcji

  sto%

  Napiszę twoje pytanie w komentarzach ...

  0%

  Głosował: 2

I ostatni: jeśli chcesz zachować bezpieczeństwo komputera, ale nienawidzisz haseł, możesz wprowadzić system za pomocą KOŁEK lub z pomocą Windows Hello. O ile oczywiście komputer obsługuje identyfikację odcisku palca lub skanującą twarz.

Wielu użytkowników zadaje pytanie: Jak można usunąć hasło w systemie Windows 7, 8, 10? Ktoś wierzy, że nie jest potrzebny. Ktoś denerwuje kogoś w ogóle lub trite, zapomniałem hasła z jego konta, a teraz logowanie nie działa w systemie. Wychodzi z powodów, z których ludzie chcą zresetować w systemie Windows lub całkowicie usunąć hasło, dużą ilość. Dlatego zdecydowaliśmy się w tym artykule, aby wykazać Ci różne opcje, jak zresetować lub ominąć hasło podczas wprowadzania systemu w różnych systemach operacyjnych Windows.

Metoda, jak usunąć hasło w systemie Windows 10, 8, 8.1, podczas uruchamiania lub blokowania PC

Ta prosta i szybka wersja, która nie wymaga dużej wiedzy w komputerach. Tutaj wystarczy usunąć jeden kleszcz i to jest to. Zwróćmy więc uwagę.

 • Na początek, uruchom okno " Wykonać " Naciśnij klawisz kombinacje " ZDOBYĆ. и R"
 • Przepisujemy w oknie " netplwiz ", Clasa" ok "
 • Wpadniesz w sekcję " konta użytkowników "Oczyść tick tutaj" Wymagaj wejścia do nazwy ... " Klikamy ok "
 • System poprosi o hasło, aby potwierdzić swoje działania, wprowadzić go dwukrotnie.
Wyczyść zaznaczenie "Wymagaj nazwy użytkownika i haseł"
 • Pamiętaj, aby ponownie uruchomić komputer. Zakończ, sprawdzamy, czy mamy, jeśli nie, przejdź do innej metody, która jest opisana poniżej.

Aby UWAGA: W systemie Windows 7 nie można usunąć hasła w ten sposób, ale można dostać się po Windows 10, 8.

Jak usunąć lub zmienić hasło lokalne

Zwykle, przy wejściu do systemu, konto lokalne jest początkowo stosowane, dla których potrzebny jest klucz. Może to łatwo zmienić lub usunąć, jak to zrobić teraz pokaże:

 • Dokonujemy wejścia do panelu, w którym możesz zarządzać wszystkimi kontami. Wyczyść alternatywne klucze " ZDOBYĆ. R", Skopiuj i wstaw polecenie" netplwiz "
 • Następnie zobaczysz, że na panelu, który pojawił się, napisano, jak zmienić hasło: kliknij jednocześnie " Ctrl z Alt and Del " Pojawi się niebieski ekran, gdzie będzie to konieczne, aby wybrać ciąg " Zmień hasło "
Wchodzimy na konta użytkowników
 • Prowadzić kluczowy klucz. Powódź zarejestruj nowy klucz, do którego chcemy wymienić. Jeśli chcesz, wchodząc do systemu, rozpoczął się bez żądania klucza, a następnie dopasuj jeden klawisz działający, podczas gdy inne pola są puste. Klikamy WCHODZIĆ "

Nie ponowne uruchomić komputera. To wszystko, teraz twój komputer będzie działał z nowym hasłem lub bez niego bez niego. Wszystko zależy od tego, co jest przepisane w liniach.

Zresetuj hasło, które zapomniałem

Często wielu użytkowników w dążeniu do bezpieczeństwa komputera pojawia się z złożonymi kluczami. Cóż, jeśli nagrałeś go gdzieś, a jeśli nie? W ten sposób jeden, lub rzucasz go lub przywróć. Teraz pokazujemy metody, jak zresetować hasło w systemie Windows 10, 8, 8.1.

Dokonujemy wyładowania kodu z konta Microsoft

Aby zresetować klucz, najwygodniejszy kontakt z usługą Microsoft Online. Firma zajęła się użytkownikami i stworzyła usługę, w której możesz zresetować kod w przypadkach, jeśli o tym zapomnisz. Dlatego włączamy WiFi na laptopie i przejdź do rozważenia metody:

 • Ponieważ musisz wprowadzić hasło, którego nie wiesz, tymczasowo użyj komputera, nie będziesz mógł. Dlatego musisz użyć innego komputera, tabletu, smartfona, w zależności od tego, co jest w magazynie, główną rzeczą jest to, że przeglądarka była.
 • Przejdź do tej usługi "Przywróć swoje konto". Prowadzimy numer telefonu, skrzynkę pocztową, Skype, coś z wymienionych opcji. Pojawi się okno. Potwierdzenie ID. ", Przepisz kod potwierdzenia, który przyjdziesz do określonego zasobu.
Przywracamy konto
 • Znajdziesz się w oknie " Resetowania hasła " Publikujemy nowe hasło i wpisujemy go na linii poniżej. Glina " Dalej "
 • Cóż, to wszystko, zobaczysz napis " Twoje konto jest przywrócone " Jeśli klikniesz " Dalej »Pave w menu konta.
Resetuj hasło na koncie

Nie zapominaj, że laptop, na którym prowadzone są wszystkie manipulacje, jest podłączony do World Wide Web. W przeciwnym razie nic się nie wydarzy. A także dla sieci bezpieczeństwa, nowe hasło, które wymyśliłeś, gdy jest przechowywane na komputerze, zaleca się umieszczenie go w zapisanym folderze, jak to zrobić w artykule: jak szybko przekazać folder w systemie Windows .

Zresetuj hasło z lokalnego konta Windows 7

W systemie Windows 7, w przeciwieństwie do innego systemu operacyjnego, istnieje jedno konto lokalne, które nie jest przymocowane do World Wide Web. Dlatego zresetować, jeśli nagle zapomniał za pomocą Internetu, nie będzie działać. Rozważ inną opcję, powinien mieć dostęp do systemu.

 • Glina na " Wyszukaj w systemie Windows. "Przepisujemy polecenie" cmd. " Na czarnym oknie umieścimy odpowiedni przycisk myszy i dokonaj wyboru uruchomienia w imieniu administratora.
Uruchamianie linii poleceń
 • Aby prowadzić nowy klucz, wprowadź polecenie " Użytkownik netto (hasło nazw) "Na przykład użytkownik netto XXX 336699.
Użytkownik netto (hasło nazw)
 • Aby zresetować, wprowadź inny polecenie " Użytkownik netto (nazwa konta) "'' ' "
Użytkownik netto (nazwa konta) "

Teraz spróbuj wejść do nowego klucza. Lub bez klucza, jeśli zdecydujesz się go zresetować w systemie Windows 7. Niestety, metoda nie pomaga wszystkim, ale warto spróbować.

Resetuj hasło w systemie Windows 7

Ze względu na swój fakt, że nie masz dostępu do systemu, potrzebujesz dysku instalacyjnego, dysk flash z dowolnym systemem operacyjnym Windows może wynosić 7,8.10. Jeśli w obecności jest taki przewoźnik, przejdź do działań krok po kroku:

 • Dokonujemy pobierania z naszych mediów instalacyjnych. Kliknij ciąg " Przywracanie systemu "
Przywracanie systemu
 • Z listy gliny na " Wiersz poleceń " Czarne okno pojawia się, który jest nazywany - wierszem poleceń.
Kliknij wiersz poleceń
 • Prowadzić zespół " Kopiuj C: Windows System32 Sethc.exe C: ", Kliknij" WCHODZIĆ " Dzięki temu zespołowi utworzono kopię zapasową, która jest odpowiedzialna za przyklejeniu przycisków do okien przy korzeniu C.
 • Zastąpić " Set.exe. »W folderze System32 w pliku" cmd.exe. "" Kopiuj C: Windows System32 Cmd.exe C: Windows System32 sethc.exe "
 • Tworzymy ponowne uruchomienie komputera, naciśnij wiele razy przycisk " Zmiana. ", Podnieś linię poleceń. Zmień kod " Użytkownik netto (hasło nazw) "
Zmieniamy hasło za pomocą wiersza poleceń

Bardziej szczegółowo, jak w systemie Windows 7, to się robi, dzięki wierszowi poleceń opisano powyżej w artykule.

Chodzimy o hasło administratora za pomocą rejestru w systemie Windows 10

Wypróbujemy metodę obejścia hasła za pośrednictwem rejestru. Jest prosty i nie wymagający dodatkowych pobrań i instalacji oprogramowania.

 • Kliknij przyciski " ZDOBYĆ. и R"W oknie prowadzimy zespół" Regedit. "
 • Pojawić się " Edytor rejestru. »Gdzie ujawnić" HKEY_LOCAL_MACHINE. ", Dalej" Oprogramowanie. "Więc szukamy Microsoft. "" Windows NT. "" Obecna wersja. "I kliknij" Winlogon. "
 • Teraz w centrum znajdziemy plik " AUTOADMINLOGON. "Przynosimy kursor do niego i wykonujemy dwukrotnie kliknięcie myszy. W linii " Wartość »DIFIT. 1" ok "
Edytor rejestru.
 • Zmień plik " Domyślna nazwa. "Otwórz go i zmień ust." Wartość "W imię komputera lokalnego. Aby wyrazić nazwę, może być prawym przyciskiem myszy na etykiecie. Mój komputer "" własność "
Edytor rejestru 2.
 • W razie potrzeby możesz się zmienić " Domyślna nazwa. »W każdym innym logowaniu.
 • Wykonaj ponowne uruchomienie. Po wykonaniu działań pozostaje dla małych, okazało się, czy.

Upuść hasło dzięki programowi DISPL ++ w systemie Windows 10

Jest to wielofunkcyjne, bezpłatne narzędzie. Dzięki Dism ++ możliwe jest usunięcie lokalnego hasła w systemie Windows 10, a także oczyszczając cały system z niepotrzebnych śmieci. Jak wdrożyć to teraz Pokaż:

 • Zrób dysk rozruchowy na dowolnym innym komputerze lub dysku flash i rozpakuj archiwum za pomocą aplikacji Displax ++.
 • Pobierz z tego rozruchowego nośnika do komputera, który chcesz zresetować hasło. Kliknij klucz klawiatury Zmiana. и F10. »W aplikacji instalacyjnej. Określ ścieżkę do naszego programu DISPL ++ w wierszu polecenia. Na przykład: F: Dism Rev ++ x64.exe ). Aby dokładnie określić, który litera na dysku flash użyj alternatywnie przez polecenia: DiskPart, lista głośności, wyjdź (Numer polecenia dwa pokaże, które partycje są podłączone, a także ich obecne litery).
 • Pojawi się okno. Umowa licencyjna na temat użycia DISP ++ ", Naciśnij" Akceptować "
Program Dispart ++.
 • Aplikacja zostanie otwarta, gdzie musisz wybrać " Windows 10 ... ", Dalej" Open Session. "
 • Wejdź " Przybory "" dodatkowo "" Konta " W wyświetlonym oknie kliknij użytkownika, który wymaga resetowania hasła. Glina " Resetowania hasła "
Zresetuj hasło na koncie

Wszystko jest gotowe, możesz zamknąć wszystko, a komputer biegał, ponieważ zawsze zawsze biegasz. W tym wszystkim, jak usunąć hasło w systemie Windows 10. Przeczytaj ten sam artykuł, jak skonfigurować zdalny dostęp do komputera, może jest dla Ciebie przydatny.

Idziemy do klucza administratora Windows 10.

Ta metoda bardziej doświadczonych użytkowników wymaga obecności dysku rozruchowego, możliwa jest opcja z napędem flash.

 • Wykonujemy uruchomienie dysku lub dysku flash, kliknij " Przywrócenie "
 • Następny krok jest wybrany " Diagnostyczny "" dodatkowo "" Wiersz poleceń "
Przywrócenie systemu Windows
 • Wejdź do zespołu " Kopiuj D: Windows System32 Cmd.exe D: Windows System32 sethc.exe / y " Dysk D"To jest określone w poleceniu, może to być dowolny dysk z wyjątkiem systemu.
 • Zobaczysz alerty " Skopiowany plik: 1 " Idziemy do ponownego uruchomienia.
Kopiuj D: Windows System32 Cmd.exe D: Windows System32 sethc.exe / y
 • Gdy okno wydaje się, gdzie chcesz prowadzić hasło, naciśnij 6 razy z rzędu do " Zmiana. " Wypełnić konsolę, w której musisz prowadzić polecenie: " Admin User Admin2 / Dodaj "Po wejściu, który pojawi się drugi administrator. Utwórz nowy rekord, nowego administratora " Net LocalGroup Administratorzy Admin2 / Dodaj " Dzięki nowemu rekordowi można teraz usunąć wartość poprzedniego.
 • Wchodzimy do systemu, kliknij jednocześnie ZDOBYĆ. и X"" Zarządzanie komputerem "
Wybierz Zarządzanie komputerem

Pojawi się okno, kliknij " Programy serwisowe "" Lokalni użytkownicy. "" Użytkownicy. " Clay Mouse na koncie, z którego nie masz hasła, gliny " Ustaw hasło " Uruchom ponownie komputer.

Określ hasło

Wniosek

Sposoby sposobu zresetowania w systemie Windows 10, 8, 7, które opisaliśmy w sprawdzonym artykule, więcej niż wielokrotnie. Istnieją inne metody, o których nie powiedzieliśmy dzisiaj. Więc jeśli nie pomogły im opcji, pisz komentarze i upewnij się, że masz system operacyjny. Spróbujemy pomóc.

Możesz także przeczytać:

Aby usunąć hasło przy wejściu do systemu Windows, będziesz musiał zrealizować pewną wiedzę.

Ten artykuł rozważy rozwiązanie tego często pojawiającego problemu na przykładzie najnowszych wersji systemu operacyjnego Windows.

Wyjmowanie hasła na wejściu w systemie Windows 7

Przede wszystkim definiujemy, jak usunąć hasło na wejściu Windows 7.

Żądanie hasła w systemie Windows 7

Żądanie hasła w systemie Windows 7

Za każdym razem, gdy logujesz się do systemu, wyświetlane jest okno, aby wprowadzić hasło, w którym musisz wprowadzić wcześniej wymyśloną kombinację liter i cyfr.

Ale jeśli go wprowadzisz, a system pisze, że hasło jest nieprawidłowe - oznacza to tylko jedno - Twoja pamięć nie mogła zachować tej ważnej ilości informacji.

Jednak, aby przywrócić hasło w "Siedem", potrzebujesz przynajmniej dysku flash ze specjalnymi danymi, aby zresetować hasło. Co zrobić, jeśli taki dysk flash jest po prostu nie?

W tym celu będziesz musiał użyć dysku rozruchowego, z którego system operacyjny jest zainstalowany na komputerze osobistym.

Wejście do komputera BIOS

Następnym krokiem będzie ponowne uruchomienie komputera, aby móc zalogować się do swojego systemu BIOS (podstawowy system wejścia / wyjścia), co jest niczym innym jako podstawowym systemem wejściowym i wyjściowym.

Okno BIOS.

Okno BIOS.

W celu wprowadzenia tego bardzo BIOS - konieczne jest w pierwszych sekundach uruchomienia systemu operacyjnego, aby nacisnąć określoną kombinację klawiszy.

W większości przypadków taka kombinacja jest kombinacją kluczy del i F2.

Jeśli robisz wszystko poprawnie - otworzysz okno BIOS, mając niebieski kolor.

Ważny!!!

Pamiętaj, że poruszasz się na zakładkach dostępnych w BIOS, przy czym pomoc myszy komputerowej nie będzie działać. W takim przypadku będziesz musiał użyć przycisków klawiatury ze strzałkami.

Korzystając z klawisza strzałki, musisz przejść do zakładki Boot, która zawiera listę wszystkich urządzeń rozruchowych dostępnych na komputerze.

Warto zauważyć, że w niektórych wersjach BIOS, karta rozruchowa może być wymieniona sekwencja rozruchowa.

Idąc do okna menu rozruchowego, zobaczysz listę dostępnych urządzeń, z których musisz wybrać napęd CD-ROM.

Rozdział

Rozdział

W takim przypadku określa się system, który płyta CD-ROM jest priorytetem podczas obciążenia wyjściowego i że zostanie wykonana z dysku.

Następnie naciśnij przycisk F10, po którym zapisze wprowadzone zmiany, wyjście z BIOS i uruchom ponownie komputer.

W procesie ponownego uruchomienia dysk instalacyjny jest uruchomiony podczas którego otwiera okno instalatora systemu Windows7.

Okno instalatora systemu Windows 7

Okno instalatora systemu Windows 7

Z przedstawionej listy wybierz element z przywróceniem systemu i oczekiwać wypełnienia wyszukiwania systemu Windows zainstalowanego na komputerze.

Na stronie Znaleziono system operacyjny, wybierz najniższy element - " Wiersz poleceń ", Po czym otworzy się okno administratora.

Okno administratora

Okno administratora

Musi zarejestrować ścieżkę do Edytora rejestru:

 • C: Okna> Regedit
 • C: Windows

Po otwarciu okna Edytora rejestru wybierz element w lewej części okna w lewej części okna. «HKEY_LOCAL_MACHINE. ».

Okno Edytora rejestru.

Okno Edytora rejestru.

Po tym, na górze okna kliknij menu " Plik "I określ na liście przerwycyjnej -" Obciążać Bush. "

Okno ładowania biustu

Okno ładowania biustu

Następnie w krzakach Pobierz okno, szukaj i Wybierz plik System32 , Następnie - Config i na liście, która się otwiera - plik systemowy.

W ten sposób utworzysz nową sekcję, podczas której będziesz musiał wejść na jego imię - to nie jest tak ważne, więc wprowadź cokolwiek (na przykład - 000) i kliknij, aby potwierdzić przycisk " ok "

Po utworzeniu sekcji z nazwą określoną nazwą - pojawi się na liście HKEY_LOKAL_MACHINE. W formie znanego folderu.

Zmiana tego folderu ujawniasz jego zawartość, w której będziesz musiał wybrać element Ustawiać. .

Gdy ten element zostanie wybrany po prawej stronie okna Edytora rejestru, pojawi się lista plików, wśród których będzie Cmdline. .

Kliknij go z prawym przyciskiem myszy i wybierz w oknie podręcznym " Zmiana " Następnie - w oknie, które otwiera się w parametrze łańcucha w ciągu " Wartość »Przepisujemy cmd.exe i potwierdzić go za pomocą" Przycisk " ok "

Następnie musisz zmienić wartość parametru Setuptupent w taki sam sposób, jak Cmdline, ale tylko z jedną różnicą - w oknie " Wartości »Wprowadź numer 2i kliknij " ok "

Po ponownym przejściu zmian do menu " Plik "I wybierz przedmiot" Rozładuj Bush. "

W oknie potwierdzenia rozładunku buszu, które zostanie otwarte, kliknij przycisk " tak "A zamykasz wszystkie okna dostępne na ekranie - podając komputer do ponownego uruchomienia komputera.

Na początku rozruchu systemu operacyjnego okno administratora CMD.EXE pojawi się w wierszu poleceń, w którym chcesz wprowadzić nową nazwę użytkownika i hasło.

Ciąg będzie wyglądał tak:

C: Windows | System32> Pass Admin User Admin Pass 

Jeśli zrobisz wszystko rację - pod tym ciągiem pojawia się komunikat, który polecenie jest udane.

Po tym, w następnym wierszu, należy podać polecenie do wyjścia.

Tak wygląda ta procedura:

C: Windows | System32> Exit 

Po tym okno administratora może być zamknięte, aw polu wprowadzania hasła przy wejściu do systemu Windows 7 wprowadź jego nową wartość.

Wyjmowanie żądania hasła w systemie Windows 8

Po przeprowadzeniu komputera zainstalowanie systemu operacyjnego Windows 8 - napotka irytujący wymóg wprowadzenia hasła za każdym razem, gdy się zalogujesz.

Żądanie hasła w systemie Windows 8

Żądanie hasła w systemie Windows 8

Stały wpis hasła jego konta nie jest taki jak wszyscy, dlatego pojawia się dość często zupełnie rozsądne pytanie - jak usunąć hasło systemu Windows 8 przy wejściu, ponieważ znacznie przyjemniejsze jest wejście do systemu bez żadnego opóźnienia.

W tych celach musisz wykonać szereg konkretnych działań.

Najpierw musisz uruchomić komputer i zalogować się pod kontem.

Następnie poprowadź kursor myszy do skrajnej właściwej pozycji ekranu, aby pojawi się standardowy panel boczny.

Musi wybrać ikonę wyszukiwania, która znajduje się na samym szczycie panelu.

W polu wyszukiwania, które otwierają się, przedstawiamy wyszukiwane frazę " Parametry komputerowe. ", Podczas których dwie menu są natychmiast wyświetlane -" Parametry komputerowe. "I" Panel sterowania "

Twoje zadanie odnosi się do elementów parametrów, po którym zostanie przejściowe okno Windows 8.

Po lewej stronie tego okna - pod napisem parametrów komputera - znajduje się lista wszystkich dostępnych parametrów, wśród których potrzebujesz, jest " Konta "

Chodzenie do okna kont będziesz musiał wybrać ciąg - " Parametry wejściowe "

Okno parametrów wejścia

Okno parametrów wejścia

Po prawej stronie okna zostaną wyświetlone wszystkie istniejące parametry - a mianowicie:

 • Wymagany login;
 • hasło;
 • kołek;
 • Hasło graficzne.

Aby całkowicie usunąć zapotrzebowanie wpisu hasła, musisz kliknąć na " Zmiana "Znajduje się pod przedmiotem" Hasło "

Po kliknięciu tego przycisku pojawi się okno wyskakujące informacje, które zawiera ostrzeżenie, że parametr jest różny, wpływa na wszystkie konta dostępne na tym komputerze.

W przypadku, gdy nie przejmujesz się, jeśli ktoś może przejść do komputera w przypadku braku hasła - śmiało naciśnij przycisk "Zmiana" .

Ukończając tę ​​procedurę, zapisujesz się od konieczności wprowadzenia hasła za pomocą każdego logowania.

Zresetuj utracone hasło w systemie Windows 8

Poniższa opcja umożliwia zresetowanie zapomnianych lub utraconych hasła w systemie Windows 8.

Wyobraź sobie, że zapomniałeś hasła i nie można go zalogować. Wtedy potrzebujesz w menu " Początek "I przejdź do wyboru akcji, w której są funkcje" Kontynuować "" Diagnostyka "I" Wyłączenie komputera "

Okno wyboru działań

Okno wyboru działań

W takim przypadku będziesz musiał wybrać przedmiot " Diagnostyka "

W oknie diagnostycznym, które otwierasz, zobaczysz trzy nowe elementy:

 • Przywróć - Po wybraniu wszystkie wszystkie pliki pozostaną nienaruszone;
 • Wróć do pierwotnego stanu - element ten obejmuje usunięcie plików;
 • Dodatkowe opcje.

Aby zresetować hasło, musisz odnieść się do elementu " Powrót do pierwotnego stanu ", Podczas których wszystkie twoje osobiste pliki i aplikacje zostaną usunięte.

Podczas tej procedury wszystkie parametry komputera zostaną wyświetlone wartości domyślne.

Po naciśnięciu przycisku Dalej "- Nastąpi zwrot systemu do pierwotnego stanu.

Na tym etapie będziesz musiał włożyć dysk rozruchowy lub inne nośniki w tacy napędowej, która umożliwia przywrócenie systemu.

W następnym oknie powrotnym komputera konieczne będzie wybranie " Wystarczy usunąć moje pliki "I poczekaj na koniec procesu.

Podsumowując, musisz przyjąć warunki umowy licencyjnej, która oferuje personalizację systemu Windows i przechodzą.

Resetowanie hasła w systemie Windows 10

Następnie zostanie wyświetlony na przykładzie systemu Windows 10, jak wyjąć hasło podczas wprowadzania.

Żądanie hasła w systemie Windows 10

Żądanie hasła w systemie Windows 10

Ten system operacyjny zawiera nie tylko konto lokalne, ale także konto Microsoft, więc istnieją dwa różne warianty rozwoju wydarzeń.

Aby dowiedzieć się, który z kont jest w stanie aktywnym - musisz wejść do menu " Opcje "W oknie otwiera się, wybierz Parametry konta.

Parametry okna.

Parametry okna.

W tym momencie, wśród istniejących sekcji, powinieneś wybrać najwyższe - " Twoje dane "Po tym wymagane informacje zostaną wyświetlone po prawej stronie okna.

W przypadku, gdy konto lokalne jest aktywne - w ramach tekstu informacyjnego zobaczysz przedmiot podświetlony na niebiesko, który zaoferuje wejść zamiast rekordu z Microsoft.

Jeśli informacje są dostępne dla Ciebie, konto Microsoft jest aktywne - wszystko będzie dokładnie odwrotnie.

Jaka jest różnica między tymi opcjami?

Różnica polega na tym, że konto lokalne jest tworzone bezpośrednio na komputerze i jest absolutnie nie dołączony do serwerów Microsoft.

Dzięki swojej pomocy wprowadzasz własny, wcześniej wymyślony, login i hasło, i spokojnie używać komputera osobistego.

Nagrywanie księgowości Microsoft służy do uzyskiwania dostępu do skrzynki pocztowej utworzonej na serwerze Corporation, a także bardziej zaawansowane funkcje, wśród których możliwość instalowania różnych aplikacji z Microsoft Store.

Pomimo faktu, że pod kontem Microsoft masz więcej funkcji - usuń hasło podczas wprowadzania systemu jest dość wyzwaniem.

Dlatego to zadanie można wykonać bez trudności - przejdź do konta lokalnego.

Następnie konieczne jest użycie następującego klawisza klawiatury na klawiaturze - Wygrana + R, aw wierszu polecenia otwierana w polu wejściowym jest przepisana " netplwiz "

Zmiana myszy na przycisku " ok "Zostaniesz zamknięty w następnym oknie, który wyświetla dostępne konta użytkowników.

Okno łańcucha komend.

Okno łańcucha komend.

W tym oknie wybierz nazwę żądanego użytkownika (w przypadku, gdy istnieje kilka z nich) iw górnej części okna usuń zaznaczenie zaznaczenia z punktu " Wymagaj nazwy użytkownika i hasła "

Po tym kliknij przycisk " Zastosować "I po raz ostatni wpisujesz swoje hasło w dwóch oknach automatycznego logowania.

Możesz także usunąć żądanie hasła, gdy wyjścia systemu z trybu uśpienia.

W takim przypadku musisz zalogować się do parametrów komputera i wybierz element " Konta "

W oknie otwarcia wybierzesz trzecią stronę listy - " Parametry wejściowe "I pod wydawanym tytułem" Wymaga wejścia »Wybierz z listy rozwijanej Wyjścia komputerowego z stanu snu ciągu" Nigdy "

Parametry wejściowe menu.

Parametry wejściowe menu.

Po danych manipulacyjnych, gdy wyjścia komputera z trybu uśpienia żądanie wprowadzenia konta nie pojawi się.

Zresetuj utracone hasło w systemie Windows 10

Aby zresetować utracone hasło w systemie Windows 10, musisz przejść do menu resetowania hasła, który znajduje się w oknie wejściowym.

Po naciśnięciu przycisku " Zresetuj hasło »Będziesz dostępny dla kreatora resetowania hasła, w którym system zostanie zażądany wstawić dyskietkę potrzebną do przywrócenia go.

Jeśli nie stworzyłeś podobnego dyskietki, nie możesz bezpośrednio używać tego elementu.

Musisz wybrać restart do komputera i w momencie, jak w poprzednich wersjach, wprowadź BIOS.

W sekcji Sound Manager określa rozruch priorytetowy z napędu i wstawiając dysk instalacyjny w IT - Exit Conservation.

Po kolejnym ponownym uruchomieniu okno instalatora systemu operacyjnego Windows zostanie otwarte, w którym będziesz musiał wybrać język, format czasu i układ klawiatury i kontynuować proces instalacji, naciskając "Przycisk" Dalej "

W następnym oknie instalatora kliknij dolną linię na dole, oferując restaurację systemu.

Następnie otworzy się okno wyboru okna, gdzie konieczne jest przejście do karty diagnostycznej.

Następnie należy wybrać w pozycji dodatkowych parametrów " Wiersz poleceń " W oknie administratora, które otwiera się, konieczne jest określenie, który dysk jest Windows.

Aby to zrobić, wprowadź następujące polecenie:

X: Źródła> reż 

i litera dysków (C, D, E itd.).

Ostatecznie w zawartości jednego z dysków zobaczysz folder Windows.

Po tym konieczne będzie kopię zapasową pliku odpowiedzialnego za specjalne funkcje zainstalowanego systemu operacyjnego Windows i wymień go cmd. .

Aby to zrobić, wprowadź następujący kod:

X: | Źródła> Kopiuj E: Windows System32 Utilman.exe e: \ 

Skopiowane pliki:

X: Źródła> Kopiuj E: Windows System32 cmd.exe E: Windows System32 Utilman.exe 

Zgadzam się na wymianę plików:

Zastąpić E: Windows System32 Utilman.exe [tak (tak ) / Nie? Nie ) / Wszystko wszystko )]: Tak

Podstawianie plików CMD.

Podstawianie plików CMD.

Po przeprowadzeniu podobnych manipulacji uruchom ponownie komputer i uruchom system Windows.

Okno żądania hasła pojawi się ponownie, ale musisz kliknąć przycisk " Specjalne zdolności "Znajduje się na dole ekranu.

Po naciśnięciu tego przycisku otworzy się okno wiersza poleceń, gdzie będziesz musiał wprowadzić nazwę użytkownika i nowe hasło. Aby to zrobić, wprowadź następujące elementy:

C: Windows | System32> Test użytkownika netto 1111 

Gdzie " Użytkownik sieci. "To jest nazwa użytkownika i" Test 1111. "- Hasło.

Po potwierdzeniu pomyślnego wykonania polecenia możesz ponownie uruchomić komputer.

CIDE System ponownie, ale już na nowo utworzonym hasła i przejdź do karty kont, w którym rób zaznaczenie z przedmiotu odpowiedzialnego za wprowadzenie nazwy użytkownika i hasła.

Przeciążenie komputera i zapomnij o denerwujących zapytaniach na zawsze.

Zresetowanie hasła Windows 10

Jak usunąć hasło podczas wprowadzania systemu Windows? Metody wszystkich wersji

Źródło

Добавить комментарий